1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2014/6245 E. , 2014/10022 K.

Gönderilme zamanı: 05 Kas 2020 03:44
gönderen kararara
8. Ceza Dairesi 2014/6245 E. , 2014/10022 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2013/209281
MAHKEMESİ : Kocaeli 5. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 16/05/2013
NUMARASI : 2012/1023 (E) ve 2013/432 (K)
SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Suça konu tabanca üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp tabancanın 6136 sayılı Yasa kapsamında kalıp kalmadığı belirlenerek sonucuna göre sanığın hukuki duru- munun tayin ve takdir edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gere- ğince (BOZULMASINA), 21.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.