Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/17639 E. , 2014/10136 K.

Cevapla
kararara
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/17639 E. , 2014/10136 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/17639 E. , 2014/10136 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2013/110214
MAHKEMESİ : İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 15/02/2013
NUMARASI : 2012/339 (E) ve 2013/56 (K)
SUÇ : Bilişim sistemine veri yerleştirme ve hakaret

Gereği görüşülüp düşünüldü:

I- Hakaret suçundan tayin edilen adli para cezasının tutarına ve karar tari- hinde yürürlükte olan 6217 sayılı Yasayla 5320 sayılı Yasaya eklenen geçici 2. madde uyarınca kesin nitelikte olup temyizi olanaklı olmadığından suça sürüklenen çocuk ve müdafiinin, temyiz isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 317. maddesi gereğince oybirliğiyle (REDDİNE),
II- Bilişim sistemine veri yerleştirme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Suç tarihi olan 15.04.2008 tarihinde suça sürüklenen çocuğun 15 yaşını tamamlayıp 18 yaşını tamamlamadığının anlaşılması karşısında, 5395 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca Çocuk Mahkemesinin görevli bulunduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, suça sürüklenen çocuk ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün sair yönleri incelenmeksizin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 21.04.2014 gününde oybirli- ğiyle karar verildi.


Cevapla