Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/18014 E. , 2014/10252 K.

Cevapla
kararara
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/18014 E. , 2014/10252 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/18014 E. , 2014/10252 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2013/104375
MAHKEMESİ : Batman 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 14/12/2012
NUMARASI : 2012/640 (E) ve 2012/1003 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Oluş ve dosya kapsamına göre; şikayetçiye ait kredi kartı bilgileri ile para çekiminin yapıldığı firma bilgilerinin ve işlem yapılan döneme ait tüm işlem IP lerinin bankadan istenerek, ayrıca bankanın sanal POS'una üye firmadan işlem yapan kişiye ait IP bilgisinin ve işlem yapan kişilerin kayıt bilgilerinin getirtildikten sonra dosya üzerinde uzman bilirkişi incelemesi yaptırılması, söz konusu internetten yapılan alışve- rişler ve IP numarasının kullanıldığı internet aboneliğinin kime ait olduğu da tesbit edilip, mal veya hizmetin kime teslim edildiği araştırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki duru- munun takdiri gerekirken eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,
2- Kabul ve uygulamaya göre de; TCK.nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 1. fıkranın (c) bendinde yazılı sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet hakkı ile vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmeye, altsoyu dı- şında kalanlarla ilgili hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hiçbir ayrım yapıl- maksızın koşullu salıvermeye kadar hak yoksunluğuna hükmolunması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş oldu- ğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygu- lanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 22.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla