Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/9974 E. , 2014/10202 K.

Cevapla
kararara
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/9974 E. , 2014/10202 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/9974 E. , 2014/10202 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2012/277651
MAHKEMESİ : İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/06/2012
NUMARASI : 2012/168 (E) ve 2012/792 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Katılana ait banka kartının hukuka aykırı olarak ele geçirilmesiyle ilgili olarak mahallinde gereğinin takdir ve ifası olanaklı görülmüştür.
Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:
1- Temel ceza belirlenirken hapis cezası asgari hadden uygulandığı halde, hapis cezası yanında hükmolunan adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının ayrı gerekçe gösterilmeksizin alt sınırdan uzaklaşılarak tayini suretiyle çelişkiye neden olun- ması,
2- Katılanın mahkeme huzurunda alınan beyanında borcun 300 liralık kısmının ödendiğini bildirmiş olması, bu ödemenin banka tarafından gönderilen ekstrede de yer alması karşısında; sanığın kısmi ödemede bulunması nedeniyle katılandan etkin pişmanlık hükmünün uygulanmasına rızası olup olmadığı sorulup, sonucuna göre sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi ge- rektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş oldu- ğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygu- lanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 22.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla