Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/8826 E. , 2014/10473 K.

Cevapla
kararara
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/8826 E. , 2014/10473 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/8826 E. , 2014/10473 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2012/255929
MAHKEMESİ : Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 17/07/2012
NUMARASI : 2012/390 (E) ve 2012/1442 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması


Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçların oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçelere göre sanığın, yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:

1- Temel hapis cezası alt sınırdan tayin edildiği halde, aynı gerekçelerle adli para cezasına esas birim gün sayısının alt sınırın üstünde belirlenmesi suretiyle hü- kümde çelişkiye neden olunması,

2- Katılana ait kredi kartını değişik tarihlerde birden fazla kullanılması nedeniyle verilecek cezadan TCK.nun 43/1. maddesi uyarınca artırım yapılması gerek- tiğinin gözetilmemesi,

3- TCK.nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 1. fıkranın (c) bendinde yazılı sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet hakkı ile vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmeye, altsoyu dışında kalanlarla ilgili hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hiçbir ayrım yapılmaksızın koşullu salıvermeye kadar hak yoksunluğuna hükmolunması,

4- Mağdurun 17.07.2012 tarihli ibraname ile katılanın zararının giderildiğine yönelik belge ibraz etmesi karşısında; zararın kovuşturma aşamasında hükümden önce giderilip giderilmediği hususu araştırılarak sonucuna göre sanık hakkında TCK.nun 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık koşullarının değerlendirilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görül- müş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarın- ca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321.ve 326/son maddesi gereğince ceza yönünden kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla (BOZULMASINA), 24.04.2014 günü oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla