1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

KİRALAYANIN HAPİS HAKKI.

Gönderilme zamanı: 18 Mar 2016 16:25
gönderen teoman
KİRALAYANIN HAPİS HAKKI İLE İLGİLİ MAKALE

Öz
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 336 ila 338. maddelerinde, mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nda olduğu gibi, taşınmaz kirasında, “kiralayanın hapis hakkı” adı altında kanuni bir rehin hakkı düzenlenmiştir. Kiralayanın hapis hakkı, içeriğinin maddi hukuktan kaynaklanan niteliği ve hakkın kullanımı sırasında icra hukukuna mahsus hükümlerin uygulanacak olması nedeniyle genel hapis hakkından ayrılır. Kanun koyucu, kiralayanın hapis hakkının kapsamı konusunda, sadece işyeri kiraları bakımından uygulamayı sürdüren mehaz İsviçre Borçlar Kanunu’nda ayrılarak, bir sınırlamaya gitmemiştir. Fakat meskende bulunan haczi kabil mallar ve bunlardan hapis hakkı kapsamında olanlar birlikte değerlendirildiğinde, mesken kiraları bakımından hapis hakkı anlamını yitirmiştir. Bu nedenle mehaz
kanun takip edilerek, Türk Borçlar Kanunu’nda da hapis hakkıhttp://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ ... 13-4/2.pdf