TÜKETİCİ: KLONLANMIŞ (ayıplı) CEP TELEFONU ŞİKAYET DİLEKÇESİ.

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23645
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

TÜKETİCİ: KLONLANMIŞ (ayıplı) CEP TELEFONU ŞİKAYET DİLEKÇESİ.

Mesaj gönderen teoman »

T.C.

…………………… KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA


ŞİKAYET EDEN :Adı ve Soyadı..............TC.N....................Açık adresiniz ve telefonunuz.


ŞİKAYET EDİLEN :Ticari ünvanı açık adresi.


ŞİKAYETİN PARASAL DEĞERİ:.............TL

ŞİKAYET TARİHİ :../../2013

ŞİKAYET KONUSU : Ayıpılı Klonlanmış Cep Telefonu.

AÇIKLAMALAR :

1- …………...........adresinde faaliyet gösteren……................ünvanlı firmadan ../../2013 tarihli fatura ile satın almış olduğum ……....imei numaralı …..........marka……..model cep telefonu kaçak/klonlanmış olduğu gerekçesiyle Telekomünikasyon Kurumu tarafından görüşmeye kapatılmıştır.

2- 2813 sayılı Telsiz Kanunu’nun 25/a maddesi gereği kullanımı mümkün olmayan kaçak/klonlanmış telefon 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4’üncü maddesinde ifadesini bulan hukuki ayıplıdır.

3- Satıcı firmaya yapılan müracaatımdan olumlu bir cevap alınamamıştır.

HUKUKİ SEBEBLER : 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun ile tüm ilgili diğer kanun ve yönetmelikler.

HUKUKİ DELİLLER :Mal ile ilgili Fatura, Garanti belgesi, Servis fişi, ihtarname, Posta ekleri, bilirkişi, şahit ve ispata yarar her türlü delil.

NETİCE VE TALEP :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden ötürü ; Ayıplı cep telefonumun ayıpsız misliyle değiştirilmesi (yenisi ile değiştirilmesi) / ödemiş olduğum bedelin yasal faizi ile birlikte tarafıma iade edilmesi* hususunda karar verilmesine Saygıyla arz ve talep ederim. ../.. /2013

ŞİKAYET EDEN
Adı ve Soyadı
İmzaEKLERİ:
1- Ürünün faturası veya fotokopisi.
2- Firmaya ihtarname örneği
3- Posta Ekleri Fotokopisi


:arrow: BU CEPTELEFONU MEİL NUMARALARININ KLONLANMASINDA, HAKEM HEYETLERİ AYIPLI MAL GÖRMÜYORLAR TELEFONUN GÖRÜŞMEYE KULLANILMASINA ACILMASINA KARAR VERİYORLAR VE BU KARARA İSTİNADEN TELEFON KULLANIMA ACILIYOR,EYER BU KULLANIMA ACILMASI MÜMKÜN OLMASSA(BUNA EŞLEŞTİRİLME DİYORLARMIŞ) OZAMAN TELEFONUN BEDEL İADESİNE AYNI KARAR İCERSİNDE YAZARAK VERİYORLAR.


HAKEM HEYETİ KARAR ÖZETİ.

"...Bu durumda satıcı firmanın kasıt ve kusuru olmadığı kanaatine varılmış tüketicinin mağduriyetinin giderilebilmesi için öncelikle cihazın tüketiciye ait bir adet GSM numarası ile eşleştirilmesine; eşleştirilemez ise;

4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4. maddesinde yer alan "Tüketici bu durumda seçimlilik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur" hükmüne göre, tüketici ödediği ücretin iadesini talep ettiğinden; tüketici tarafından ödenen 529.00 TL ücretin X'e ödenmesine, kararın taraflara tebliğine, karara karşı tarafların üstün hak iddiası varsa tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ait olduğu mahkemeye başvurması gerektiğinin tebliğine, oy birliği ile tüketicinin LEHİNE karar verilmiştir.


KLONLANMIŞ CEP TELEFONU MEİLİ İLE İLGİLİ HABER
Sena Türk, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na başvurdu. Türk, ürününün ayıplı mal durumuna düştüğünü belirterek sorunun giderilmesini talep etti. Cep telefonunun satışını yapan iş yeri ise hakem heyetine verdiği savunmasında, Telekomünikasyon Kurumu'nun kayıt dışı cep telefonları ile ilgili başlattığı uygulama sırasında alış ve satış faturası olmasına rağmen cep telefonlarının klonlandığı gerekçesiyle görüşmeye kapatıldığını belirtti. Telekomünikasyon Kurumu, hakem heyetine gönderdiği yazıda, yasal yollardan ithalatı gerçekleştirilen ancak IMEI numarası klonlanarak başka cihazlarda kullanılan ve kurum tarafından yönetmelik kapsamında eşleştirme yapılarak sadece MSISDN (cep telefonu numarası) ile kullanılmasına izin verilen yasal cihazların ayıplı mal olarak değerlendirilmemesi gerektiği kaydedildi. Yazıda, yasal cihazlara ait IMEI numaralarının klonlanması halinde satıcı ve ithalatçının sorumlu tutulmaması gerektiği ifade edildi. Tüketici Hakem Heyeti ise klonlanmış telefonların Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunda tanıtma ve kullanma klavuzu şartlarına uymadığı gerekçesiyle ayıplı mal olarak değerlendirilmesine karar verdi. Tüketicinin ve satıcının klonlamada katkısının bulunmadığından sorumlu tutulamayacakları yönünde görüş bildiren hakem heyeti, Türk Telekomünikasyon Kurumu'nun tüketiciyi mağdur etmeyecek yollar bulması gerektiğini vurguladı. Hakem heyeti, Sema Türk'ün kapatılan telefonunun Telekomünikasyon Kurumu tarafından tüm GSM oparatörlerine ve tüm numaralara açılmasına karar verdi.
AYRICA BU KLONLANMIŞ CEP TELEFONU İLE İLGİLİ YARGITAY ÖRNEK KARARINIDA EKLİYELİM.


YARGITAY KARARI

T.C
YARGIT
13.HUKUK DAİRESİ KARARI

Esas No : 2010/11360
Karar No : 2011/1245

YARGITAY İLAMI

Mahkemesi : İzmir 1. Tüketici Mahkemesi

Tarihi : 4/2/2010

Numarası : 2009/749-2010/46

Davacı : Ringtel Mobil Teknolojileri Tic. A.Ş. vekili avukat Talat Ünlü

Davalı : Gözde Öner

Taraflar arasındaki hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalının kendisinden satın aldığı cep telefonunun klonlanmış olduğundan bahisle Bornova Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurması üzerine, ürün bedelinin tüketiciye ödenmesine karar verildiğini, anılan kararın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı olduğunu, oysa davaya konu cep telefonunun yasal yollardan ithal edilip, ayıplı olmadığı gibi, davalıya klonlanmış olarak da satılmadığını belirterek Bornova Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 8/6/2009 tarihli ve 402 sayılı kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı içeriğine, ürünün hukuki ayıplı olduğunun anlaşıldığından, sabit olmayan itirazın reddine kesin olarak karar verilmiş; karar, yürürlükteki hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesi satışa konu malın ayıplı olması halinde; tüketici, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesini, ayıp oranında bedel indirimi veya ücretsiz onarım isteme hakkına sahiptir. Tüketicinin bu hakkını kullanabilmesi için satışa konu malın satış sözleşmesi yapıldığı anda ayıplı olması gerekir.

Satışa konu cep telefonunun klonlandığı dosya içeriği ile sabittir. Ancak satış sözleşmesi yapıldığı anda telefonun klonlanmış olup olmadığı, satış sonrası tüketici tarafından klonlama yapılıp yapılmadığı, ayıbın gizli ayıp; açık ayıp olup olmadığı, süresinde ayıp ihbarı yapılıp yapılmadığı konularında tüketici sorunları hakem heyeti ve mahkemece hiçbir araştırma yapılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK. 427/6 maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile mahkeme kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 31/1/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
http://WWW.KARARARA.COMTELEFON KLONLANMASI YARGI KARARI
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 ... 227-32.pdf


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Dilaradilos
Site Üyesi
Mesajlar: 1
Kayıt: 11 Ara 2020 00:02

Re: TÜKETİCİ: KLONLANMIŞ (ayıplı) CEP TELEFONU ŞİKAYET DİLEKÇESİ.

Mesaj gönderen Dilaradilos »

T.C.

BODRUM KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HAYETİ BAŞKANLIĞIN'A


Dilara D...

Ortakentyahşi Cumhuriyet Cd. NO:6,48420 BODRUM/MUĞLA Midtown MEDİA MARK

2.490.00 TL

11/12/2020

Ayıplı klonlanmış cep telefonu


Ortakentyahsi Cumhuriyet Cd No:6,48420 Midtown adresinde faaliyet gösteren Media Mark unvanlı firmadan 20.07.2019 tarihli fatura ile satın almış olduğum 354863101662339 imei numaralı samsung marka galaxy A 30 model ceo telefonu klonlanmış olduğu gerekçesiyle Telekomünikasyon Kurumu tarafından görüşmeye kapatılmıştır.

2813 sayılı Telsiz Kanunu'nun 25/a maddesi gereği kullanımı mümkün olmayan klonlanmış telefon 4077
Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4'üncü maddesinde ıfadesi bulunan hukuki ayiplidir

Satıcı firmaya yapılan müracaadımdan olumlu bir cevap alınmamıştır

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun ile ilgili diğer kanun ve yönetmelikler

Maal ile ilgili fatura,garanti belgesi , servis fişi, ihtarname , posta ekleri, bilirkişi, şahit ve ispata yara her türlü delil

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden ötürü; ayipli cep telefonumun ayıpsız misliyle değiştirilmesi hususunda karar verilmesine saygıyla arz ve talep ederim.
11/12/2020


DILARA D...


Faturam
Faturam
1607635734485699747996536633814.jpg (3.63 MiB) 3345 kere görüntülendi
Gelen mesaj
Gelen mesaj
Screenshot_20201211-002952_Messages.jpg (188.06 KiB) 3345 kere görüntülendi
1607635895515191659299962502505.jpg
1607635895515191659299962502505.jpg (4.22 MiB) 3345 kere görüntülendi
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj