AİLE KORUMA KARARI DAVA DİLEKÇESİ ( SAVCILIĞA VE AİLE MAHKEMESİNE)

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23645
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

AİLE KORUMA KARARI DAVA DİLEKÇESİ ( SAVCILIĞA VE AİLE MAHKEMESİNE)

Mesaj gönderen teoman »

:arrow: 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun nedir?

Kadına yönelik şiddeti önleme amacıyla 2012 yılında yürürlüğe giren bu kanunun amacı fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddete uğrayan veya uğrama teh­likesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esas­ları düzenlenmesidir.:arrow: 6284 Sayılı Kanun’dan kimler yararlanabilir?

Bu kanundan fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri, ve tek taraflı ısrarlı takibe maruz kalan kişiler yararlanabilir.

Resmi ya da dini nikahlı olduğumuz eşimiz, boşandığımız eşimiz, babamız, abimiz, dayımız, kuzenimiz, nişanlımız, oğlumuz, eski sevgilimiz, sevgilimiz, kayınpederimiz, kayınbiraderimiz, kısacası çevremizdeki erkekler, ya da tanımadığımız biri bize şiddet uyguluyorsa veya şiddet uygulamakla tehdit ediyorsa bu yasadan yararlanabiliriz.

Kanun ne sağlıyor?

6284 Sayılı Kanun bizi şiddetten korumak ve şiddet uygulayan kişiyi engellemek için çeşitli koruyucu ve önleyici tedbirler alınmasını mümkün kılar. Bu kanun kapsamında yapacağımız başvurularla ilgili tüm işlemler ücretsizdir. Ayrıca bu tedbir kararlarının alınması için hiçbir delil, tanık, belge, doktor raporu, vs. gerekli değildir.

:arrow: Mülki amirlerin (Kaymakam ve Vali) alabileceği koruyucu tedbirler:

Şiddet gören kişiye ve çocuklarına barınma yeri sağlanması
Şiddet gören kişinin hayati tehlikesi varsa geçici koruma sağlanması
Geçici maddi yardım yapılması
Korunan kişinin çocukları için dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki ayla sınırlı olmak üzere kreş imkânı sağlanması.

:arrow: Aile mahkemesi hakimlerinin alabileceği koruyucu tedbirler:

İşyerinin değiştirilmesi.

Şiddet uygulayan kişi ile evli olunması durumunda müşterek yerleşim yerinin değiştirilmesi.
Tapu kütü­ğüne ortak yaşanan konut için “aile konutu şerhi” konulması.
5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümleri­ne göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.
Aile mahkemesi hakimlerinin alabileceği önleyici tedbirler:

:arrow: Şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişinin

Şiddet tehdidi, hakaret, aşa­ğılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunma­ması.
Birlikte yaşanan müşterek konuttan veya bulunduğu yerden uzaklaştırıl­ması ve ortak konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş­yerine yaklaşmaması.
Çocuklarla görüşmesinin refakatçi eşliğinde yapılması, çocuklarla kişisel ilişkisinin sınırlandırılması ya da tümüyle kaldırılması.
Şiddete uğramamış olsalar bile, korunan kişinin yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmaması.
Korunan kişinin eşyalarına zarar verme­mesi.
Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız et­memesi.
Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahlarını kolluğa teslim etmesi.
Kamu görevi nedeniyle silah bulunduruyor olsa bile bu silahını kurumuna teslim etmesi.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisindeyken korunan kişilere ve onların bulundukları yerlere yaklaşmama­sı; bağımlılığının olması hâlindeyse hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

:arrow: Polis/Jandarma tarafından alınabilecek tedbirler

Acil durumlarda barınma ve geçici koruma tedbirlerinden bazılarını polis/jandarma da alabilir. Aynı şekilde, hakim tarafından alınabilecek tehdit veya hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmama, uzaklaştırma, korunan kişinin bulunduğu konuta yaklaşmama, korunan kişinin yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmama gibi önleyici tedbirleri alma yetkileri de vardır.

:arrow: Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik

Tedbir kararı ilk defasında en çok 6 ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesi devam ediyorsa bu kararlar tekrar tekrar uzatılabilir.

:arrow: Şiddet uygulayan kişi tedbir kararına uymazsa ne olur?

Aile mahkemesi şiddet uygulayan kişi hakkında zorlama hapsi kararı verebilir. Bunun için şiddet uygulayanın ne zaman ve ne şekilde kararı ihlal ettiğini polise veya jandarmaya bildirmemiz, veya bir dilekçeyle savcılığa veya mahkemeye başvurmamız gerekir.

Tedbir kararına aykırı davranan şiddet uygulayan hakkında hâkim tarafından 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tâbi tutulması kararı verilebilir.

Tedbir kararının ihlalinin her tekrarında, zorlama hapsi­nin süresi 15 günden 30 güne kadardır. Ancak zorlama hapsi­nin toplam süresi 6 ayı geçemez.

:arrow: Nafaka alabilir miyiz?

Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan veya katkıda bulunan kişi ise, hâkim şiddet gören kişinin yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Ayrıca şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılması oturulan evin kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini karşılamaya devam etmesine engel teşkil etmez. Hâkim şiddet uygulayanın, koruma kararı süresince aile konutunun kira sözleşmesini feshetmemesine, kamu konutu tahsisinin kaldırılması yönünde talepte bulunmamasına ve bu tür yükümlülüklerinin devamı ile uygun göreceği diğer tedbirlere de karar verebilir.

:arrow: 6284 sayılı kanunun uygulanması için başvuruda nelere dikkat etmeliyiz?

İlgili kurumlara başvururken kimliğinizi (nüfus kâğıdı, evlenme cüzdanı, pasaport, ehliyet) yanımızda bulundurmaya özen göstermeliyiz, ancak bulunduramadığımız hallerde başvurduğumuz yerdeki görevlilerden yardım istemeliyiz.

Bu Kanun kapsamındaki başvurulardan harç ve masraf istenmez, ve başvurular için delil ve belge aranmaz.

6284 sayılı kanun ile bize sağlanan haklar ve olanaklar geçicidir, tedbir niteliğindedir. Şiddet uygulayan kişiden boşanmak veya ayrılmak istiyorsak, veya şiddet eylemleri nedeniyle ayrıca cezalandırılmasını istiyorsak başkaca davalar açmamız gerekmektedir.

Daha önce boşanma veya ceza davası açmış olmamız, bu yasadan yararlanmamıza engel değildir. Diğer dava veya davalar devam ederken de bu yasadaki tedbirlerin uygulanması için başvuruda bulunabiliriz.

Şikayet ve davalarımızı kendimiz takip edebilir ya da bir avukat tutabiliriz. Avukat tutacak maddi gücümüz yoksa bulunduğumuz ildeki Baro’dan bizim için bir avukat tayin edilmesini isteyebiliriz.


:arrow: Yaşadığımız veya tehdidi altında olduğumuz şiddet olayı ile ilgili olarak doğrudan Cumhuriyet Savcılığı’na veya Aile Mahkemesi’ne başvurabiliriz.


:arrow: – Cumhuriyet Savcılığı’na veya Aile Mahkemesi’ne başvurursak:

Şikayetimizi/talebimizi anlatan bir dilekçe yazmalıyız. Başvurumuzun sonucunu takip edebilmek için verdiğimiz dilekçenin Savcı veya Hakim tarafından imzalanmış (havale edilmiş) bir kopyasını, veya tevzi bürolarınca verilecek başvuruyu gösteren evrakı saklamalıyız, başvuru tarihini ve dosya numarasını not etmeliyiz.

:arrow: POLİS VEYA JANDARMA KARAKOLUNA MÜRACAATINIZ HALİNDE

> Kolluk kuvvetlerine başvurunuz sırasında her hangi bir dilekçe yazmanıza gerek yoktur. Onlar hemen işleme başlarlar.

> Kolluk kuvvetleri başvurunuz sırasında gerekli şikayetinizi tutanağa geçirerek 6284 sayılı yasa çerçevesinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde dahil olmak üzere şikayete dair her türlü işleminizi başlatacak, alınması gereken önlemleri ilgili birimlere iletecektir..................... ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Adli Müzaheret ve Tedbir Nafakası Taleplidir

KORUMA KARARI
İSTEYEN :................................................

VEKİLİ :...............................................KENDİSİNE KARŞI
KORUMA TALEP
EDİLEN :..................................................


KONU : Müvekkilenin kendisine karşı koruma talep ettiği eşinden gördüğü fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet nedeni ile Sayın Mahkemenizden 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında talep ve beyanlarımızın sunulmasını havidir.

AÇIKLAMALAR :

Adli Müzaheret talepli dosyamız ………………. tarihinde ……………. Barosu Adli Yardım Bürosuna müracaat ile tarafıma tevdii olmuştur. Davacı Müvekkil, sosyo-ekonomik durumunun harç, vergi ve sair giderleri ödemeye elverişli olmaması nedeniyle HMK’nın 336. maddesi uyarınca ADLİ MÜZAHERET kurumundan faydalanması talebi ile iş bu dava açılması zaruriyeti hasıl olmuştur.

Davacı . ile davalı .; 20....yılından bu yana “…………………adresinde evli olarak yaşamaktadırlar. Sürekli şiddet ve hakaretlerle geçen bu evlilikten tarafların, 16 yaşında bir kızı, 7 ve 14 yaşında 2 oğlu olmak üzere ; 3 çocuğu olmuştur.


Müvekkil henüz 16 yaşında çocuk yaşta davalı tarafından kaçırılarak zorla evlendirilmiştir. Müvekkilin tehditlerden dolayı herhangi bir şikayete bulunmayarak evlenmek zorunda kalmıştır. Davalı yan evlilikten bugüne kadar, davacıya defalarca kez şiddet uygulamış, tehdit etmiş, sürekli küçük düşürücü hareketler ve sinkaflı sözlerde bulunmuştur. Müvekkil Namusum kirlenmesin saikıyla ve çocuklarının olması hasebiyle evliliğini bunca olumsuzluklara rağmen ayakta tutmaya çalışmıştır.

Çocuklarda zaman zaman davacı tarafından sözlü ve psikolojik olarak şiddette maruz kalmışlardır. Aryıca Çocuklar, …………………… müvekkile uyguladığı fiziki, sözlü ve ve psikolojik şiddete her defasında şahit olup dolaylı olarak da şiddete maruz kalmışlardır. Bundan dolayı çocuklar da babalarından nefret edecek duruma gelmiştir. Çocuklar da psikolojik olarak çöküntüye girmiş ruh halleri tamamıyla bozulmuştur. Bu duruma dayanamayıp intihar girişiminde bile bulunmuşlardır.

Davalı, müvekkili herhangi bir şikayete çocukları bir daha asla görmemekle tehdit ederek müvekkil üzerinde bir korku psikoloji yaratmıştır. Bundan dolayı müvekkil uzun süre bu duruma boyun eğerek katlanmak zorunda kalmıştır. Uygulanan bu şiddet ne ilk ne de son olmuştur.

Ancak, Hem kendisi hem de çocuklarının şiddet görmesine ve bu duruma gelmesine dayanamayan müvekkil çocuklarını alıp İstanbul’a yerleşmiştir. ikametgahını yukarıda belirttiğimiz adrese alıp, maruz kaldıkları şiddetlerden olabildiğince uzaklaşmak istemiştir.
Müvekkil İstanbul’a geldikten sonra, öfke ve kini daha da artan davalı ……………… baskı ve psikolojik şiddeti daha da artmış müvekkilin kendisini ve ailesini hem şahsen hem de çocuklar üzerinden tehdit etmektedir. Hatta, müvekkil şuan bulunduğu adreste bile çocuklarına ve kendine zarar verebileceğinden dolayı tek başına bir yere gidemediği gibi çocuklarını da tek başına dışarı gönderememektedir. Müvekkil can güvenliğinin olmamasından ve her gün tedirgin olmasından dolayı psikolojik çöküntü içerisine girmiştir.

Çocuklar ortak velayetten dolayı mağdur olmaktadırlar. Şöyle ki, Çocukların ikametgah ve okul naklinin yapılabilmesi için müşterek velayet olan davalının muvafakatine ihtiyaç duyulmaktadır. Davalı bu konuda muvafakat etmemektedir. Çocukların yararı ile bağdaşmayan bu durumdan dolayı çocuklara ait velayetin tedbiren davacı anneye verilerek ilgili işlemlerin yapılmasına olanak sağlanması gerekmektedir. Zira velayetin ana baba tarafından birlikte kullanması çocukların zararına olacaktır. bu nedenle Çocukların velayetinin tedbiren davacı müvekkile verilmesin doğrultusunda karar verilmesini talep etmekteyiz.

Şiddet mağduru davacı şuan aktif olarak çalışmamaktadır. Herhangi bir geliri bulunmayan müvekkil çocukları ile beraber zorluk çekmektedir. Adli Yardımdan yararlanan müvekkile için açılacak boşanma davası ve neticelenmesi sürecinin sonuna kadar Mağdurun yaşam düzeyi ve çocukların durumu dikkate alınarak davalının makul bir miktarda TEDBİR NAFAKASINA hükmedilmesini de talep etmek zarureti hasıl olmuştur

Son olarak müvekkil tarafından adli yardım yararlanarak açılacak olan boşanma davası söz konusu olduğundan davalı adına tescili olan aile konutunun başka bir kişiye devredilmesi de kuvvetle muhtemeldir. Böyle bir devrin engellenmesi için davalı yan adına tescili olan, ……………………. adresindeki taşınmaza tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasını talep etmemiz zaruri olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ışığında;

Davalı tarafından davacıya yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasının engellemesine,

Davalının, davacının yaşamış olduğu konuttan ve bulunduğu yerden derhâl UZAKLAŞTIRILMASI İLE KONUTA YAKLAŞTIRILMAMASINA,

Davalı ..............., davacının çocuklarına yaklaşmaması, tedbiren ÇOCUKLAR İLE İLİŞKİSİNİN KESİLMESİNE

Davalı adına kayıtlı olan taşınmaza AİLE KONUTU ŞERHİ konulmasına

Çocukların VELAYETİNİN TEDBİREN DAVACI MÜVEKİLE verilmesine

Şiddet uygulayan aynı zamanda evin geçimini sağlayan ve ekonomik olarak katkıda bulunan kişi olması sebebiyle çocuklarında göz önüne alınarak davalının tedbir süresince TEDBİR NAFAKASINA hükmedilmesine,Karar verilmesini saygılarımla bil vekale arz ve talep ederim. .../.../2017Davacı Vekili
Av............................NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

[size en yakın aile mahkemesinden başvuru yapabilirsiniz]

[tedbir nafakası talebiniz varsa sağ üste "TEDBİR NAFAKASI TALEPLİDİR" yazınız]

DAVACI : [isim bilgisini ve T.C. Kimlik No giriniz]
[adres bilgisini giriniz]


DAVALI : [şiddet uygulayan kişinin isim ve T.C. Kimlik Numarası bilgisini giriniz]
[şiddet uygulayan kişi veya kişilerin adres bilgisini,giriniz]


KONU : Davalı tarafından gördüğüm fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddet [maruz kaldığınız şiddet biçimine ilişkin bilgi veriniz] nedeni ile Sayın Mahkemenizden, 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında talep ve beyanlarımın sunulmasıdır.


AÇIKLAMALAR :


1. [lütfen şiddet uygulayan ile aranızdaki kişisel ilişki hakkında bilgi veriniz. Örneğin; kocanız, sevgiliniz, erkek kardeşiniz, babanız ve/veya akrabalık ilişkiniz hakkında kısaca bilgi veriniz Eğer, “tek taraflı ısrarlı takip mağduru” iseniz, hiçbir kişisel ilişkiniz olmadığı halde, ısrarlı bir şekilde sizi rahatsız eden kişi olup olmadığına ilişkin olarak bilgi veriniz]
[çocuğunuz var mı? Kaç çocuğunuz var, kaç yaşındalar?]

2. Davalı tarafından, şiddete maruz kalmaktayım.
A) [bu bölümde gördüğünüz şiddet biçimine –fiziksel şiddet mi?, psikolojik şiddet mi?, ekonomik şiddet mi?, cinsel şiddet mi?- ilişkin ayrıntılı bilgi veriniz]
B) [ne kadar süreden beri şiddete maruz kalıyorsunuz]
C) [şiddet biçimine ilişkin bilgi verebilirsiniz, şiddetin nasıl uygulandığına dair bilgi verebilirsiniz]
Ç) [şiddet uygulayan kişi size herhangi bir silahla saldırdı mı? Örneğin, bıçak, silah vs.]
D) [maruz kaldı iseniz, sözlü şiddete ilişkin olarak şiddet uygulayan hangi sözleri kullandı, size söylenmiş sözleri açıkça dile getirebilirsiniz]
E) [çocuklarınız da şiddete maruz kaldılar mı? Sizin maruz kaldığınız şiddete tanıklık ettiler mi?]
F) [sığınak ihtiyacınız var mı?]
G) [şiddet uygulayan kişinin silah var mı?]
H) [şiddet uygulayan kişinin herhangi bir alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı var mı?]

3. [6284 Sayılı Yasa’dan yararlanmak için delil ve belge aranmaması esastır. Ancak yine de maruz kaldığınız şiddet nedeni ile şayet herhangi bir delil ve/veya belgeniz varsa, onları da dosyanız içine eklemeniz faydalı olacaktır. Örneğin, darp raporu, psikolojik destek aldığınıza ilişkin kayıtlar, telefon mesajı, e-mail, vs.]

4. [şayet şiddet uygulayan kişi evin geçimi için ekonomik katkıda bulunan kişi ise, tedbir nafakası talep edebilirsiniz. Şiddet uygulayan kişinin malvarlığı ile ilgili bilgi verebiliyorsanız, üzerine kayıtlı ev, maaşı bilgisi, araba vs. gibi dilekçenin içeriğinde bu bilgilere de yer vermeniz, nafaka miktarının belirlenmesinde faydalı olacaktır]

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda açıklananlardan dolayı Sayın Mahkemenizden,
1. Şiddet tehdit ve hakaretlerde bulunmasının önlenmesi,
2. Müşterek olarak yaşadığımız, [adres bilgisini yazınız] adresinde yer alan evden ve benim bulunduğum yerlerden, [işyeri, okul vs. adreslerini ayrıca yazabilirsiniz] DERHAL UZAKLAŞTIRILMASI VE YAKLAŞMAMASININ SAĞLANMASI,
3. Müşterek çocukla ilgili olarak kişisel ilişkinin kaldırılması veya sınırlandırılmasına,
4. [aynı işyerinde çalışıyorsanız] DAVALI’NIN İŞYERİNİN DEĞİŞİRİLMESİNİ,
5. Şahsımı ve yakınlarımı İLETİŞİM ARAÇLARI İLE RAHATSIZ ETMEMESİ,
6. [varsa] silahının müsadere edilmesini,
7. Şiddet uygulayan aynı zamanda evin geçimini sağlayan ve ekonomik olarak katkıda bulunan kişi olması sebebiyle, TEDBİR SÜRESİNCE TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİNE
8. Ayrıca 6284 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile ilgili mevzuat uyarınca GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİN Mahkemeniz tarafından verilerek, gecikmeksizin, İVEDİLİKLE 6 AY SÜRE İLE TEDBİR KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDERİM.
Saygılarımla,Koruma Talep Eden
Adı ve Soyadı
İmza


ÖRNEK DİLEKÇE-1

.......AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

TEDBİR İSTEYEN

ŞİKAYETÇİ EŞ :.......

VEKİLİ :.......

KARŞI TARAF

DAVALI EŞ :.......

KONU :6284 Sayılı Yasa Gereğince Tedbir Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz ile karşı taraf davalı eş ....... tarihinden beri evli olup evlilik kayıtları, ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Aile Sıra No ve ..... Sıra Nodadır. Tarafların bu evliliklerinden ../../.... doğumlu ....... isimli çocukları bulunmaktadır.

Davalı eş evlilik birliğinin kendisine yüklediği edimleri yerine getirmemekte olup müvekkilimiz kendisine bunu hatırlattığında ise şiddete başvurmaktadır. Davalı eve gece geç vakitlerde alkollü olarak gelmekte olup müvekkilimizi dövmektedir. Buna ilişkin doktor raporları ektedir.

Bu nedenlerle 6284 Sayılı Yasa uyarınca mahkemenizden davalı eş aleyhine tedbir kararı verilmesi için bu başvurunun yapılma zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : 6284 Sayılı Yasa ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Doktor raporları, Nüfus Kaydı, tanık beyanları vs.

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle davalı eş hakkında aile içi şiddetin doğmaması için gerekli tedbir kararının verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ
ÖRNEK DİLEKÇE-2


.... AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : Şiddet nedeni ile Ailenin korunması hakkında tedbir alınması talebi.

AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Evlikleri maddi sıkıntılar öncesinde gayet mutlu şekilde devam etmiştir.

2-) Davalı yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işini kaybetmiş, bu zor durumu kaldıramamış alkolde teselli aramaktadır. Her gece içki içip, eve sarhoş gelmekte müvekkilime ve çocuklarına aldığı alkolün etkisiyle şiddet uygulamaktadır.

3-) Bu nedenlerden dolayı müvekkilim ve çocukların hayatı çekilmez hale geldiğinden dolayı bu davayı açmak zorunluluğu doğdu.

HUKUKİ NEDENLER : 6284 S. K. m. 1 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının aile konutundan uzaklaştırılmasına, tedbirlere aykırı davranması halinde cezalandırılacağının ihtar edilmesine, karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av .

ÖRNEK DİLEKÇE-3


.................AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE.


DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : 6284 sayılı Kanuna göre koruma kararı ve tedbir nafakası

AÇIKLAMALAR :
1- Davalı ile …/…/… tarihinde ..............’da evlendim. Bu evliliğimizden henüz .. Cocuğumuz vardır. Eşim pazarcılık yaparak geçimimizi temin etmektedir. Günlük kazanmakta günlük harcamaktadır. Ekonomik sıkıntılar ve alkol kullanma alış-kanlığı nedeni ile sık sık tartıştığım eşim bana son zamanlarda şiddet uygulamaya baş-ladı.
2- Şiddet uygulayan eşimin cezalandırılması için ........... Cumhuriyet Başsavcılı-ğına suç duyurusunda bulundum. Ayrıca 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun çerçevesinde koruma kararı verilmesi, bu karar çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınma-sını ve koruma kararı süresince geçerli olmak üzere aylık ............. Türk Lirası ted-bir nafakasına karar verilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık ve ilgili her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER : 6284 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda anılan ve resen dikkate alınacak nedenlerden dolayı yargılama yapılarak, koruma kararı verilmesi ve bu çerçevede gerekli olan tedbir-lerin alınmasına, koruma kararı süresince aylık ........... Türk Lirası tedbir nafakası-nın davalı taraftan alınarak tarafıma ödenmesine karar verilmesi arz ve talep ederim. …/…/20.....

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza.

Ailenin Korunması İçin Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Dilekçe Örneği.
.......................................CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

(Hangi şehirdeyseniz)

ŞİKAYET EDEN: Adınız, soyadınız, adresiniz.

ŞİKAYET EDİLEN: Eşinizin adı, soyadı, adresi (eşiniz dışında aile fertlerinden başkası tarafından şiddete uğradıysanız onun bilgileri yazılacak).

SUÇ: Aile içi şiddet, müessir fiil (dayak, hakaret, tehdit,cinsel taciz, tecavüz, silah gösterme, hürriyeti kısıtlama gibi
hangi tür eylem varsa açıkça yazılacak).

SUÇ TARİHİ: (Şiddet olayının yaşandığı tarih yazılacak).

ŞİKAYET NEDENLERİ:

1. Eşimle …/…/…… tarihinde evlendik. Bu evlilikten müşterek çocuğumuz / çocuklarımız ……………bulunmaktadır. (Çocuk yoksa bu cümle gerekmez)(Şiddet aileden sayılan diğer kişilerden kaynaklanıyorsa onunla olan bağ yazılacaktır).

2. Eşim (veya aile fertlerinden ……………) bana ve çocuklara karşı sürekli şiddet uygulamakta, dayak, hakaret ve tehdit etmektedir. (somut başka neler yaşanmış ise örneğin; eve hapsetmek,evin geçimi için para bırakmamak aç bırakmak,küfür etmek,cinsel ilişkiye
zorlamak gibi bunların da açıkça detaylarıyla anlatılması gerekmektedir).

3. Benim ve çocuklarımın can güvenliği bulunmamaktadır. En son dayak olayından sonra (ne tür şiddete uğradıysanız ona dair sizde yarattığı etki yazılacak) yaralandım. Uğradığım şiddetin belirlenmesi için Adli Tıbba sevkimi istiyorum.

4. Eşim (veya aile fertlerinden ……………) hakkında şikayetçiyim. Gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını, 6284 sayılı kanundan kaynaklanan tüm koruma tedbirlerinin de alınmasını istiyorum.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklamaya çalıştığım nedenlerle Adli Tıbba sevkim ile yapılacak soruşturma sonunda,özel hukuka ilişkin haklarım saklı kalmak kaydı ile sanık/sanıklar (şikayet edilen birden fazla ise) hakkında kamu davası
açılarak cezalandırılmasını/cezalandırılmalarını, 6284 sayılı yasanın ilgili tedbir hükümlerinin uygulanmasını
saygılarımla arz ve talep ederim. .../.../2018


Şikayeti Tedbir İsteyen
Adı ve Soyadı
İmzaq
....... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
SAYIN MAKAMI'NAŞİKAYETÇİ EŞ :.......

VEKİLİ :............

KARŞI TARAF :........

KONU : 6284 Sayılı Yasa Gereğince Gerekli Tedbirlerin Alınması


SUÇ TARİHİ :../../20....

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilimiz ile karşı taraf şikayet olunan eş ....... tarihinden beri evli olup evlilik kayıtları, ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Aile Sıra No ve ....... Sıra Nodadır. Tarafların bu evliliklerinden ../../.... doğumlu ....... isimli çocukları bulunmaktadır.

Davalı eş evlilik birliğinin kendisine yüklediği edimleri yerine getirmemekte olup müvekkilimiz kendisine bunu hatırlattığında ise şiddete başvurmaktadır. Davalı eve gece geç vakitlerde alkollü olarak gelmekte olup müvekkilimizi ve çocuğunu dövmektedir. Buna ilişkin doktor raporları ektedir.

Bu nedenlerle 6284 Sayılı Yasa uyarınca Makamınızdan şikayet olunan eş aleyhine gerekli tedbirlerin alınması için bu başvurunun yapılma zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : 6284Sayılı Yasa ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Doktor raporları, Nüfus Kaydı, tanık beyanları vs.

İSTEM SONUCU :Arz edilen nedenlerle gerekli yasal kovuşturma yapılarak 4320 SY uyarınca şikayet olunan eş hakkında aile içi şiddetin doğmaması için gerekli tedbir kararının verilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../20....ŞİKAYETÇİ VEKİLİ
T.C.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2010/22029
KARAR NO. 2012/10384
KARAR TARİHİ. 19.4.2012


> KADINA KARŞI ŞİDDET ( 6284 S.K. Uyarınca Tedbire Muhalefet Eyleminin Yaptırımının Yeniden Düzenlendiği - Görevli Mahkeme Aile Mahkemesi Olduğundan Görevsizlik Kararı Verileceği )
> TEDBİRE MUHALEFET ( Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Yaptırımı Düzenlendiği )
> AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU ( Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Hükümlerine Göre Hakkında Tedbir Kararı Verilen Sanığın Tedbire Muhalefet Eyleminin Aile Mahkemesinde Görüleceği )
> ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar/Dilekçede Kimlik Tespiti Olmadığından Dilekçenin Mağdur Kadına Ait Olup Olmadığının Belirleneceği - Tedbire Muhalefet Eyleminin İncelenmesinde Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu )ÖZET : Hüküm kesinleşinceye kadar şikayetten vazgeçilebilir. Dilekçede kimlik tespiti olmadığından dilekçenin mağdura ait olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekir. 08.03.2012 gün ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca tedbire muhalefet eyleminin yaptırımı yeniden düzenlenmiştir. Görevli mahkeme Aile Mahkemesi olduğundan görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1-Katılan 5237 sayılı TCK.nun 73/4 maddesi uyarınca hüküm kesinleşinceye kadar şikayetinden vazgeçebileceğinden ve katılan karardan sonra 25.11.2008 havale tarihli dilekçesiyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmekle, öncelikle dilekçede kimlik tespiti olmadığından, dilekçenin mağdura ait olup olmadığı açıklığa kavuşturulup mağdura ait ise, mağdurun şikayetten vazgeçmesini kabul edip etmediği, 5237 sayılı TCK.nun 73/6 maddesi gözetilerek sanıktan sorulup sonucuna göre hakaret suçundan hüküm kurulması zorunluluğu

2-Hükümden sonra 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 08.03.2012 gün ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 23/1 maddesi ile 14.01.1998 tarihli 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un tümüyle yürürlükten kaldırıldığı, anılan 6284 sayılı Kanunun 13/1. maddesinde “Bu kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hakim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.” şeklindeki düzenleme ile tedbire muhalefet eyleminin yaptırımının yeniden düzenlendiği, tanımlar başlıklı 2. maddenin ( c ) bendinde ise, hakim tanımının Aile Mahkemesi hakimini ifade edeceğinin düzenlenmesi karşısında, tedbir kararlarına aykırılık halinde görevli mahkemenin Aile Mahkemesi olduğu anlaşılmakla, görevsizlik kararı verilmesinin gerekmesi,


SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 19.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

:arrow: KORUMA KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ

(KARARI VEREN MAHKEMENİN BİR ÜSTÜ)….. AİLE MEHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
VERİLMEK ÜZERE
(KARARI VEREN MAHKEME)……. AİLE MAHKEMESİNE SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ESAS NO: 2018/…… D. İŞ
KARAR NO: 2018/……

KARARA İTİRAZ
EDEN : İSİM VE TC KİMLİK NO, ADRES

VEKİLİ : VARSA VEKİL İSMİ VE ADRESİ

KARŞI TARAF : İSİM - ADRES

TEBLİĞ TARİHİ : Buraya kararı hangi gün aldıysanız o günün tarihi yazılacak

KONU : ………. Aile Mahkemesinin ……. Değişik iş, ………karar sayılı ve …… tarihli 6284 Sayılı Kanun gereğince koruma tedbir kararına karşı itirazımızın sunulmasından ibarettir.

İTİRAZLARIMIZ :

1-Şiddet mağduru olduğunu iddia eden…… ile yaklaşık …….senedir evliyim ve bu evlilikten … yaşlarında ortak çocuklarımız bulunmaktadır.

2-Sayın mahkemenin ortak çocukları dinlenmeden verilen aleyhimdeki evden uzaklaştırma ve koruma kararı usul ve yasaya aykırı olup itiraz etmekteyim.

Şöyle ki;

3-Şikayet eden karşı taraf sayın mahkemeye bildirdiği iddialarda tamamen haksız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

4- Karşı tarafın iddia ettiği gibi eşime karşı hiçbir şekilde şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü gibi söz ve eylemlerde bulunmadım

5- Şikayet eden gereksiz ve aslı astarı olmayan hilafı hakikat iddialarda bulunmaktadır. Karşı tarafın esasen iki senedir devam eden bu durum aile içerisinde huzur bırakmamıştır.

6- Ortak çocuklarımız olan … yaşlarındaki … şahit olarak dinlenecek olursa haklılığım ortaya çıkacaktır.

7- Banka kredisiyle ev aldım. Şuanda aile konutu olarak ikamet edilen ev ipotekli ve banka kredi borucunun henüz üçte biri kadar bir miktarı ödenmiştir. Çalıştığım iş yerinden yaklaşık …….- TL gelirim bulunmaktadır. Ayda yaklaşık …...-TL banka kredisiyle alınan evinin borcunu ödemektedir. Sayın mahkemenin uzaklaştırma kararı nedeniyle evime gidemediğimden karardan sonra mecburen ev kiraladım ve yaklaşık bu ev içinde …..-TL kira ödemek zorunda kaldığımdan ekstra bir masraf yapmak zorunda kaldığımdan bu tür masrafları karşılayarak hem kendi hayatımı hem de çocuklarımın ve eşimin hayatını idame ettirebilmem mümkün görünmemektedir.

8- Sonuç olarak yukarıda anlatılan nedenlerle şikayet eden karşı tarafın beyanları gerçeği yansıtmadığından ve sayın mahkemenin koruma tedbirleri ve evden uzaklaştırma kararı nedeniyle mağdur olduğumdan ve bu karar nedeniyle ekonomik olarak çöküntü yaşayacağımdan sayın mahkemenin kararına itiraz etme ve koruma kararının kaldırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

H. NEDENLER : 6284 Sayılı Yasa, Yargıtay kararları ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Tanık beyanları vs. her türlü deliller

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz edilen ve sayın mahkemecede resen dikkat edilecek hususlarla ……. Aile Mahkemesinin 2015/….. D. İş, 2015/…. K. Sayılı …./…./2015 tarihli 6284 Sayılı Kanun gereğince koruma tedbir kararına karşı itirazımızın kabul edilerek söz konusu kararın kaldırılmasını saygıyla arz ve talep ederim. …../…../2018

İTİRAZ EDEN

İsim İmzaT.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2014/17763
KARAR NO. 2015/3728
KARAR TARİHİ. 5.3.2015

>AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR YASAYA MUHALEFET ( Şiddet Uygulayan Eş - Aile Mahkemesi Tarafından Verilen Zorlama Hapsi Kararının İtiraza Tabi Olduğu Kesinleşme İşleminin Bu Aşamadan Sonra Yapılması Gerektiği/İtirazın Kabulü Gerektiği )

> ŞİDDET UYGULAYAN EŞ ( "Mahkumiyet Hükümleri Kesinleşmedikçe İnfaz Olunamaz" Şeklindeki Hüküm Karşısında Aile Mahkemesi Tarafından Verilen Zorlama Hapsi Kararının İtiraza Tabi Olduğu Kesinleşme İşleminin Bu Aşamadan Sonra Yapılması Gerektiği/İtirazın Kabulü Gerektiği )

>AİLE MAHKEMESİ KARARINA İTİRAZ ( 6284 S. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasaya Göre Verilen Kararlara Karşı Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren İki Hafta İçinde İlgililer Tarafından Aile Mahkemesine İtiraz Edilebileceği - İtiraz Mercii Kararını Bir Hafta İçinde Vereceği/İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Kesin Olduğu )


6284/m.9
5275/m.4

ÖZET : 6284 Sayılı Kanunun 9. maddesinde, " ( 1 ) Bu Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. ( 2 ) Hakim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için 1. daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hakimi ile asliye hukuk mahkemesi hakiminin aynı hakim olması halinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir. ( 3. ) İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir" ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununun 4. maddesindeki "Mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz." şeklindeki hükümleri karşısında, Mersin 2. Aile Mahkemesi tarafından verilen zorlama hapsi kararının itiraza tabi olduğu, kesinleşme işleminin bu aşamadan sonra yapılması gerektiği, bu sebeple itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa, 31.3.2011 tarihli 6217 Sayılı Kanunun 3. maddesiyle ilave edilen Geçici 3. maddenin ( 1. ) fıkrası gereğince; 1086 Sayılı Kanunun temyize dair hükümlerinin uygulanması gerekmiştir.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasaya muhalefet eyleminden dolayı şiddet uygulayan E. Ş.'in, anılan Kanunun 13/1. maddesi gereğince 5 gün zorlama hapsine tabi tutulmasına dair Mersin 2. Aile Mahkemesi'nin 15.11.2012 tarihli ve 2012/584-584 değişik iş sayılı kararını müteakip Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu zorlama hapsinin kesinleştirilmediği hususundaki itirazının reddine dair Mersin 3. Aile Mahkemesi'nin 20.12.2012 tarihli ve 2012/641-641 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

Dosya kapsamına göre, 6284 Sayılı Kanunun 9. maddesinde, " ( 1 ) Bu Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. ( 2 ) Hakim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için 1. daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hakimi ile asliye hukuk mahkemesi hakiminin aynı hakim olması halinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir. ( 3. ) İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir." ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununun 4. maddesindeki "Mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz." şeklindeki hükümleri karşısında, Mersin 2. Aile Mahkemesi tarafından verilen zorlama hapsi kararının itiraza tabi olduğu, kesinleşme işleminin bu aşamadan sonra yapılması gerektiği, bu sebeple itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulüyle hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 05.03.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 3. Ceza Dairesi
Esas: 2012/35979
Karar: 2013/36843


Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

1) Sanık hakkında 4320 sayılı kanuna muhalefet suçundan kurulan hükmün temyiz itirazlarının incelenmesinde;

4320 sayılı Kanun 20.03.2012 tarihli kanun ile yürürlükten kaldırılarak aynı gün yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

2) Sanık hakkında yaralama suçundan kurulan hükmün temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanığın savunmasında olay öncesi eşi olan mağdurun kendisine hakaret ettiğini beyan etmesi ve dosyada savunmanın aksini gösterir bir delil bulunmaması karşısında, olay sırasında evde bulundukları anlaşılan sanık ve mağdurun ortak çocuklarının ifadelerinin alınmasından sonra, mevcut hukuki duruma göre sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,


Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, 28/10/2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
mehmetkazan
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 183
Kayıt: 29 Eki 2016 05:50

Re: AİLE KORUMA KARARI DAVA DİLEKÇESİ ( SAVCILIĞA VE AİLE MAHKEMESİNE)

Mesaj gönderen mehmetkazan »

hazır konu şunu öğrenmek zorundayım ailenin dışında başka 3şahışlar için uzaklaştırma kararı çıkartabilir miyiz ?
çünkü üst katta oturmıyan bir yabancı şahış var tanımıyoruz 3aydır burda kalıyor
bu şahışı bu yolla çıkartıcaz evden uzaklaştırma kararı ile
lütfen bir bilgi verin şimdiden teşekkür ederim
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj