TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29604
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen Admin »

imsel yazdı:Sayın üstadlar İkisinin birlikte cevabını bulamadığımdan yazmak zorunda kaldım.
Sürücü trafik kontrolü sırasında 4/3/2017 00:17 saatinde yapılan kontrolde 4 defa alkolmetreye üflemeden sonra alkollü çıkmıyor.Sonra memur ehliyet ruhsat istiyor sürücü onları çıkarırken memur 1.52 promil alkol değeri var diyerek ceza tutanağı düzenliyor.Buna istinaden sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuluyor.Sürücü alkollü olmadığını söylemesine rağmen zorla imzalatmak istiyorlar ve sürücü de imzadan imtina ediyor.Daha sonra olay jandarma mahallinde olduğundan jandarmanın gelmesini hastanede ölçüm yapılmasını istiyor.Jandarma geliyor ve devlet hastanesinde 04/03/2017 tarihinde saat 01:03 te yapılan kontrolde 0.10 promil alkol çıkıyor.
Şimdi sürücü kendine henüz tebligat gelmeden itiraz edebilir mi?
Hem ehliyetin geri alınması hem de idari para cezası için sulh ceza hakimliği mi yetkilidir?
Bu ölçüme dayanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan ceza davası açılabilir mi?
teşekkür ederim.
Merhaba,
Tebligatı beklemeksizin itiraz edebilir. Öğrenmiş olması tebliğ yerine geçer. İdari para cezasının iptali ve sürücü belgesinin iadesi için birlikte SCH'ne başvurması gerekir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu açısından hastane ölçümü önemlidir ve o da 0.10 promil olduğundan kamu davası açılmaz.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
imsel
Kıdemli *** Üye
Mesajlar: 202
Kayıt: 27 May 2016 19:32

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen imsel »

admin yazdı:
imsel yazdı:Sayın üstadlar İkisinin birlikte cevabını bulamadığımdan yazmak zorunda kaldım.
Sürücü trafik kontrolü sırasında 4/3/2017 00:17 saatinde yapılan kontrolde 4 defa alkolmetreye üflemeden sonra alkollü çıkmıyor.Sonra memur ehliyet ruhsat istiyor sürücü onları çıkarırken memur 1.52 promil alkol değeri var diyerek ceza tutanağı düzenliyor.Buna istinaden sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuluyor.Sürücü alkollü olmadığını söylemesine rağmen zorla imzalatmak istiyorlar ve sürücü de imzadan imtina ediyor.Daha sonra olay jandarma mahallinde olduğundan jandarmanın gelmesini hastanede ölçüm yapılmasını istiyor.Jandarma geliyor ve devlet hastanesinde 04/03/2017 tarihinde saat 01:03 te yapılan kontrolde 0.10 promil alkol çıkıyor.
Şimdi sürücü kendine henüz tebligat gelmeden itiraz edebilir mi?
Hem ehliyetin geri alınması hem de idari para cezası için sulh ceza hakimliği mi yetkilidir?
Bu ölçüme dayanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan ceza davası açılabilir mi?
teşekkür ederim.
Merhaba,
Tebligatı beklemeksizin itiraz edebilir. Öğrenmiş olması tebliğ yerine geçer. İdari para cezasının iptali ve sürücü belgesinin iadesi için birlikte SCH'ne başvurması gerekir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu açısından hastane ölçümü önemlidir ve o da 0.10 promil olduğundan kamu davası açılmaz.
Çok teşekkür ederim.Zahmet oldu üstadım.Bazı yerlerde yaptığım araştırmalarda ehliyetrin iadesi için idare mahkemesi diyor.Kafam karıştı.
T.C.
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
HUKUK BÖLÜMÜ
ESAS NO : 2014 / 537
KARAR NO : 2014 / 574
KARAR TR : 5.5.2014

ÖZET : 2918 sayılı Yasa’nın Ek 2/3. mad-desi uyarınca verilen para cezasının ve aracın 60 gün süre ile trafikten men edilmesine ilişkin kararın iptal edilmesi iste-miyle açılan davanın, Kabahatler Kanu-nu’nun 3 ve 27/8. maddesi hükümleri uya-rınca İDARİ YARGI YERİNDE çözüm-lenmesi gerektiği hk.

saygılar
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29604
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 19. Ceza Dairesi
2015/164 E.
2015/639 K.


Alkollü araç kullanmak eyleminden dolayı ... hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5. maddesi uyarınca 727,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına ve sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasına dair ... Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 21/01/2014 tarihli ve HC ... sayılı trafik idari para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvurunun kabulüne ve idari para cezasının kaldırılmasına ilişkin.... Sulh Ceza Mahkemesinin 02/07/2014 tarihli ve 2014/48 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığının 18/12/2014 gün ve 75188 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 29/12/2014 gün ve KYB.2014-417453 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, muterizin trafik para cezasının iptali talebi yanında el konulan sürücü belgesinin iadesi istemi ile açmış olduğu ... İdare Mahkemesinin 2014/159 sayılı davasının bekletici mesele yapılmasını talep etmesi ve muterize alkollü araç kullanmak eyleminden dolayı idare tarafından uygulanan idari para cezasını müteakip, sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasına yine idare tarafından karar verilmiş olunması karşısında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 27/8. maddesinde belirtilen “İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; İdarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idari yargı merciinde görülür.” şeklindeki düzenleme ile Uyuşmazlık Mahkemesinin sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasına ilişkin davaya bakma görevinin idare mahkemesine ait olduğuna dair 06/03/2006 tarihli ve 2006/7 esas, 2006/27 sayılı karan nazara alındığında, sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin idare mahkemesinde açılmış olan bir dava bulunduğu, mahkemelerce aynı eyleme ilişkin farklı yargı ve yöntem kurallarına tabi mahkemelerce farklı kararlar verilebileceği nazara alındığında; idari davanın sonucunun bekletici mesele yapılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi ya da daha önce açılmış olan idari dava olduğundan görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile başvurunun kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Dairemizce de benimsenen Uyuşmazlık Mahkemesinin 02/06/2014 tarih ve 2014/658-699 E.K , 29/12/2014 tarih ve 2014/1091-1139 E.K, ve 02/02/2015 tarih ve 2015/53-70 E.K sayılı kararlarında da belirtildiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik
kanunun 48/5. maddesi uyarınca verilen idari para cezası ile sürücü belgesinin geri alma tutanağına karşı yapılan başvuruların aynı Kanunun 112. maddesinde 12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler nedeniyle adli yargı yerinde çözümlenmesinin gerekmesi
karşısında yerinde görülmeyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 22/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
imsel
Kıdemli *** Üye
Mesajlar: 202
Kayıt: 27 May 2016 19:32

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen imsel »

ÇOK SAĞOLUN MAKBULE GEÇTİ.SAYGILAR.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29604
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen Admin »

imsel yazdı:ÇOK SAĞOLUN MAKBULE GEÇTİ.SAYGILAR.
::5 Saygı bizden...
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
deranker
Site Üyesi
Mesajlar: 1
Kayıt: 09 Tem 2017 18:07

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen deranker »

Öncelikle herkese merhabalar ben de Osmancık'da 1er dakika arayla ve düşük hızlarla ceza yedim. İtiraz dilekçesini sulh ceza hakimliğine de verdim ancak üzerinden 7 ay geçmesine rağmen hiçbir cevap yok ortada. Cezalara faiz işlemeye devam ediyor. Daha ne kadar bekleyeceğim bilmiyorum. Ne yapabilirm bu durumda? Yardımcı olabilirseniz çok memnun olacağım.
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23645
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen teoman »

deranker yazdı:Öncelikle herkese merhabalar ben de Osmancık'da 1er dakika arayla ve düşük hızlarla ceza yedim. İtiraz dilekçesini sulh ceza hakimliğine de verdim ancak üzerinden 7 ay geçmesine rağmen hiçbir cevap yok ortada. Cezalara faiz işlemeye devam ediyor. Daha ne kadar bekleyeceğim bilmiyorum. Ne yapabilirm bu durumda? Yardımcı olabilirseniz çok memnun olacağım.
Mahkeme kaleminden bunun akıbetini öğrene bilirsiniz gitme imkanınız yoksa telefonla da sora bilirsiniz Malum Milyonlarca insana ceza yağmakta mahkemelerde bu cezalar yığılmaktadır iş yükü arttığından dolayıda bakma süreleri uzamaktadır.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
FlyingV
Site Üyesi
Mesajlar: 2
Kayıt: 08 Ağu 2017 20:33

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen FlyingV »

Herkese merhaba,

Öncelikle böyle bir site açıp bizim gibi konu hakkında bilgisi olmayanlara yardım ettiğiniz için teşekkürler.

Malkara-Keşan arasında bölünmüş karayolu üzerinde, yatay ve düşey herhangi bir hız limiti bilgisinin bulunmadığı ve meskun mahal olmayan yolda 70km/h hız limitini aştınız diyerek tarafıma iki adet ceza kesilmiş. Karayolları Genel Müdürlüğünün sitesinde yerleşim yeri dışında ve bölünmüş yollarda otomobil için hız limiti 110 km/h olarak görünmektedir. İlk kural ihlalinin yapıldığı tarih 22.02.2016 ve tebliğ edildiği tarih 23.05.2017. Aradan 15 ay geçtikten sonra gelen bu cezayı ödedim. Bugün itibarile yine aynı yerden bir adet hız cezası daha tebliğ edildi. İkinci kural ihlalinin yapıldığı tarih 05.03.2016 ve tebliğ edildiği tarih 08.08.2017. Yani aradan 17 ay geçmiş. İnternette biraz araştırma yaptım ve Sayın Maliye Bakanının tebliği bir yılı geçen trafik cezalarını ödemeyin haberiyle karşılaştım. Sizlere sormak istediğim hem yeni gelen cezayı hem de ödemiş olduğum ilk cezayı nasıl iptal ettirip paramı geri alabilirim.

Saygılarımla

Resim
FlyingV
Site Üyesi
Mesajlar: 2
Kayıt: 08 Ağu 2017 20:33

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen FlyingV »

Merhaba,

Üzerinden 17 ay gibi bir süre geçtikten sonra tebliğ edilen cezanın iptali için nasıl bir dilekçe yazmam gerekir. Yardımcı olursanız sevinirim.
Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 3092
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

Re: TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Mesaj gönderen Güntülü »

Kalıp olarak yukarıdaki dilekçelerin aynısı olup sadece içeriğinde tebligatın 17 ay gibi bir sürede yapıldığını itirazınız olduğunu beyan edersiniz.
www.kararara.com
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj