09.03.2023 tarihli kanun teklifinin İcra ve İflas Kanunu'nda yapılmasını istediği değişiklikler

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2801
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Sivas
İletişim:

09.03.2023 tarihli kanun teklifinin İcra ve İflas Kanunu'nda yapılmasını istediği değişiklikler

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »


1-Konutta haciz yapılması için icra dairesinin önce haciz talep edilen yerin konut olup olmadığını tespit etmesi ve konutta haciz işlemini icra mahkemesinin onayına sunması gerektiği.

İcra mahkemesi tarafından onay verilmedikçe konutta haciz işlemi yapılamayacağı.

Konut olmayan yerlerde bu uygulamanın geçerli olmayacağı.

Konut olsa da olmasa da ihtiyati haciz işleminin bu kapsam dışında olduğu.

2-İİK'nın 82/3 maddesine "Aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası" ibaresi eklenerek halihazırda ihtiyaç olarak haczedilmeyen eşyalardan birden fazla olanlarının da haczinin önlenmesi.

3-Taşkın haciz hususunun haciz esnasında gözetilmesi gerektiği.

4-Haczi kalkmasına rağmen halen yedieminde bulunan mahcuzlar üzerinde amme alacağı varsa ilgili tahsil dairesine tebligat çıkarılarak 1 ay içerisinde satış işlemlerini yapmak üzere mahcuzları teslim alması gerektiğinin, aksi halde icra dairesince tasfiye edileceğinin bildirilmesi.

Amme alacağı bulunan tahsil dairesinin işlem yapmaması halinde öncelikle borçluya tebligat çıkararak 10 gün içerisinde yedieminlik ücretini ödeyerek mahcuzları teslim alabileceğinin bildirilmesi, borçlunun malı teslim almaması halinde rehin hakkı sahibi var ise 10 gün içinde rehin hakkını kullanabileceğinin bildirilmesi, aksi halde elektronik ortamda açık arttırma suretiyle satışa çıkarılarak re'sen malların tasfiye edilmesi.

Buna rağmen malın tasfiye edilememesi halinde yediemine 10 gün içerisinde mahcuzların kıymetinin %40'ı üzerinden yedieminlik ücreti mahsup edildikten sonra bakiye tutarı dosyaya ödemesi halinde malın mülkiyetinin kendisine devredileceğinin bildirilmesi, ancak bu devir kararının icra mahkemesi tarafından onaylanması.

Yedieminin de devri kabul etmemesi halinde MKE'ye hurda bedelini ödemesi şartıyla mahcuzların devredilebileceğinin bildirilmesi, yine bu işlemin de icra mahkemesi onayına sunulması.

MKE tarafından da hurda bedeli ödenerek mallar devralınmazsa bedelsiz olarak Türkiye Kızılay Derneği'ne devrine karar verilmesi için dosyanın icra mahkemesine gönderilmesi.

Yedieminin bu devir işlemine karşı hapis hakkını kullanamayacağı.

Tasfiye masraflarının öncelikle dosyadaki avanstan, avansın bulunmaması halinde Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı.

5-1. maddede konutta hacize ilişkin yer verilen kararların maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen kararlar ve yürürlüğe girdiği tarihten önce haczedilmiş eşyalar hakkında uygulanmayacağı.

6-Tasfiye edilecek malların sayıca fazla olması halinde Adalet Bakanlığı tarafından bir veya birkaç farklı icra dairesinin tasfiye için görevlendirilebileceği.

İcra dairelerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yedieminlerde bulunan malların tespitine başlayacağı.


Resim​​​​​​​
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj