DENETİM SÜRESİ İÇİNDE KASITLI BİR SUÇ İŞLENMESİ HALİNDE ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINACAĞI HK

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29604
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

DENETİM SÜRESİ İÇİNDE KASITLI BİR SUÇ İŞLENMESİ HALİNDE ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINACAĞI HK

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 1. Ceza Dairesi
2019/338 E.
2020/2378 K.

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 107


Nitelikli dolandırıcılık suçundan, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/05/2014 tarihli ve 2014/5 esas, 2014/217 sayılı kararıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükümlü Z. O.'un, söz konusu cezasının infazı sırasında, 25/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliye edilmesine dair Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 24/01/2017 tarihli ve 2017/86 değişik iş sayılı kararını müteakip, sanığın deneme süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlediği ve hapis cezasına mahkûm olduğundan bahisle şartla tahliye kararının kaldırılmasına, ikinci suç tarihi olan 08/04/2017 ile bihakkın tahliye tarihi olan 14/09/2017 tarihi arasındaki sürenin aynen infazına ilişkin Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/09/2018 tarihli ve 2014/5 esas, 2014/217 sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın kabulüne ve söz konusu kararın kaldırılmasına dair Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/11/2018 tarihli ve 2018/1051 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107/12. bendinde yer alan, "Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri alınır." şeklinde düzenleme karşısında,

Somut olayda, hükümlünün Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/05/2014 tarihli ve 2014/5 esas, 2014/217 sayılı kararıyla hükmedilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının infazı esnasında, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 24/01/2017 tarihli ve 2017/86 değişik iş sayılı kararıyla, 25/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliye edilmesine karar verildiği, söz konusu şartla tahliye kararını müteakip, Van Cumhuriyet Başsavcılığının denetim süresi belirlenmesi talebi üzerine, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/04/2017 tarihli ve 2017/147 değişik iş sayılı kararıyla hükümlü hakkında 5 ay denetim süresi belirlenmesine karar verildiği, hükümlünün şartla tahliyesinin başladığı 25/01/2017 tarihinden sonra 08/04/2017 tarihinde, Van 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/04/2018 tarihli ve 2017/176 esas, 2018/212 sayılı kararına konu suçu işlediği anlaşılmakla, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 11/01/2019 gün ve 94660652-105-07-16848-2018-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/11/2018 tarihli ve 2018/1051 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 19/10/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Bluesaygi
Site Üyesi
Mesajlar: 39
Kayıt: 07 May 2022 16:26
Meslek: Öğrenci

Re: DENETİM SÜRESİ İÇİNDE KASITLI BİR SUÇ İŞLENMESİ HALİNDE ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINACAĞI HK

Mesaj gönderen Bluesaygi »

TCK 51 e göre cezası ertelenen bir kişinin denetim süresinde bi suc işlemesi halinde 51/7 Aynen infaz kararından sonra sadece erteleme mi kalkıyor? Yoksa koşullu salıverilmesi de geri alınıyor mu? Şimdiden teşekkür ederim
Bluesaygi
Site Üyesi
Mesajlar: 39
Kayıt: 07 May 2022 16:26
Meslek: Öğrenci

Re: DENETİM SÜRESİ İÇİNDE KASITLI BİR SUÇ İŞLENMESİ HALİNDE ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINACAĞI HK

Mesaj gönderen Bluesaygi »

Admin yazdı: 16 Eyl 2021 09:49 YARGITAY 1. Ceza Dairesi
2019/338 E.
2020/2378 K.

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 107


Nitelikli dolandırıcılık suçundan, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/05/2014 tarihli ve 2014/5 esas, 2014/217 sayılı kararıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükümlü Z. O.'un, söz konusu cezasının infazı sırasında, 25/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliye edilmesine dair Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 24/01/2017 tarihli ve 2017/86 değişik iş sayılı kararını müteakip, sanığın deneme süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlediği ve hapis cezasına mahkûm olduğundan bahisle şartla tahliye kararının kaldırılmasına, ikinci suç tarihi olan 08/04/2017 ile bihakkın tahliye tarihi olan 14/09/2017 tarihi arasındaki sürenin aynen infazına ilişkin Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/09/2018 tarihli ve 2014/5 esas, 2014/217 sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın kabulüne ve söz konusu kararın kaldırılmasına dair Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/11/2018 tarihli ve 2018/1051 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107/12. bendinde yer alan, "Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri alınır." şeklinde düzenleme karşısında,

Somut olayda, hükümlünün Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/05/2014 tarihli ve 2014/5 esas, 2014/217 sayılı kararıyla hükmedilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının infazı esnasında, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 24/01/2017 tarihli ve 2017/86 değişik iş sayılı kararıyla, 25/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliye edilmesine karar verildiği, söz konusu şartla tahliye kararını müteakip, Van Cumhuriyet Başsavcılığının denetim süresi belirlenmesi talebi üzerine, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/04/2017 tarihli ve 2017/147 değişik iş sayılı kararıyla hükümlü hakkında 5 ay denetim süresi belirlenmesine karar verildiği, hükümlünün şartla tahliyesinin başladığı 25/01/2017 tarihinden sonra 08/04/2017 tarihinde, Van 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/04/2018 tarihli ve 2017/176 esas, 2018/212 sayılı kararına konu suçu işlediği anlaşılmakla, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 11/01/2019 gün ve 94660652-105-07-16848-2018-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/11/2018 tarihli ve 2018/1051 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 19/10/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.
TCK 51 e göre cezası ertelenen bir kişinin denetim süresinde bi suc işlemesi halinde 51/7 Aynen infaz kararından sonra sadece erteleme mi kalkıyor? Yoksa koşullu salıverilmesi de geri alınıyor mu? Şimdiden teşekkür ederim.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj