AVUKATIN COVİD-19 POZİTİF OLMASI NEDENİYLE İSTİNAF SÜRESİNİ KAÇIRMASININ MÜCBİR SEBEP SAYILACAĞI HK.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29691
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

AVUKATIN COVİD-19 POZİTİF OLMASI NEDENİYLE İSTİNAF SÜRESİNİ KAÇIRMASININ MÜCBİR SEBEP SAYILACAĞI HK.

Mesaj gönderen Admin »

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
DOSYA NO: 2021/1151 Esas
KARAR NO: 2021/1298 Karar
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ: 13/04/2021
NUMARASI : 2019/176 E. - 2021/101 K.
DAVANIN KONUSU: Endüstriyel Tasarım (Hükümsüzlükten Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 18/06/2021


Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 13/04/2021 tarihli kararına karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine dosya dairemize intikal etmekle, incelendi.

G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü :Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 13/04/2021 tarihli 2019/176 Esas-2021/101 Karar sayılı gerekçeli kararının, davalı-birleşen davada davacı vekili Av....'a 02/05/2021 tarihinde tebliğ edildiği, davalı-birleşen davada davacı vekilinin, 24/05/2021 tarihli eski hale getirme talepli istinaf dilekçesi ibraz ettiği anlaşılmış, öncelikli olarak eski hale getirme talebinin incelenmesi gerekmiştir.

Davalı-birleşen davada davacı vekilinin dilekçesine ekli 29/03/2021 tarihli Laboratuvar Sonuç Raporundan covid-19 testinin pozitif çıktığı, Sağlık Bakanlığı e-nabız uygulaması çıktılarından 15/04/2021 tarihinde de covid-19 testinin pozitif olmaya devam ettiği, aradaki sürede tedavisinin devam ettiği, 11/05/2021 tarihinde ülser rahatsızlığı nedeniyle 10 gün rapor verildiği anlaşılmıştır. 6100 Sayılı HMK 95-96 maddeleri gereğince elinde olmayan sebeplerle, vekilin süresinde istinaf başvurusunda bulunamadığı ve engelin ortadan kalkmasından itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf dilekçesi ibraz ettiği anlaşılmakla, istinaf süresinin kaçırılması nedeniyle eski hale getirme talebinin kabulüne karar verilmiştir.

Davalı-birleşen davada davacı vekilinin istinaf dilekçesi ile birlikte,5.686,88 TL karar ve ilam harcının 1/4'ü oranında 1.421,72 TL nispi harç yatırması gerekirken,1.083,30 TL nispi harç ve 162,10 TL başvuru harcı, birleşen dava için 59,30 TL maktu harç ve 162,10 TL başvuru harcı yatırdığı anlaşılmıştır. Nispi harca tabi davalarda verilen kararların davalı yanca istinaf edilmesi halinde hüküm altına alınan karar ve ilam harcının 1/4'ü nisbetinde nispi istinaf harcının alınması gerekir. HMK'nun 344 maddesi "(1)İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru harcı ve tebliğ giderleri de dâhil olmak üzere tüm giderler ödenir. Bunların hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren mahkeme tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması, aksi hâlde başvurudan vazgeçmiş sayılacağı hususu başvurana yazılı olarak bildirilir. Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verir. Bu karara karşı istinaf yoluna başvurulması hâlinde,346 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü kıyas yoluyla uygulanır." şeklindedir.

Harçlar Kanunununu 32.maddesi "Yargı işlemlerinde alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz..." hükmünü içermekte olup, davalının istinaf dilekçesinin incelenmesi için nispi istinaf harcını yatırması gerekir. Bu itibarla nispi istinaf harcının ikmali için HMK'nun 344.maddesi uyarınca eksik yatırıldığı anlaşılan 338,42 TL harcın tamamlatılması için davalı vekiline muhtıra çıkarılarak sonucuna göre işlem yapılmak üzere dosyanın ilk derece mahkemesine çevrilmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir.

KARAR:Yukarıda açıklanan gerekçe ile; 1-6100 sayılı HMK.'nın 395-396 maddeleri gereğince davalı-birleşen davada davacı vekilinin ESKİ HALE GETİRME TALEBİNİN KABULÜNE,2-Davalı yanca nispi istinaf harcının ikmali için HMK'nun 344.maddesi uyarınca işlem yapılmak ve sonucuna göre dosyanın yeniden Dairemize gönderilmek üzere İlk Derece Mahkemesine İADESİNE,Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda HMK'nın 362/1-f maddesi uyarınca 18/06/2021 tarihinde oybirliği ile kesin olarak karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj