Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

İcra ve İflas Kanunu 81. Madde Düzenlemesi: Zabıta Memurları ile Muhtarların Vazifeleri

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

İcra ve İflas Kanunu 81. Madde Düzenlemesi: Zabıta Memurları ile Muhtarların Vazifeleri

Mesaj gönderen teoman »

İcra ve İflas Kanunu 81. Madde Düzenlemesi: Zabıta Memurları ile Muhtarların Vazifeleri
Mustafa ZAFER
15 Haziran 2021


“Zor kullanma hususunda bütün zabıta memurları icra memurunun yazılı müracaatı üzerine kendisine muavenet (yardım) ve emirlerini ifa etmekle mükelleftirler. Köylerde haczi yapan memurun emirlerini muhtarlar da ifaya mecburdurlar.”

Kanun Gerekçesi

Bu maddelerde borçlunun istenecek kilitli yerleri açıp göstermesi ve imtina halinde zorla açtırılması ve zor kullanmak için zabıta memurlarının ve köylerde muhtarların muavenet mecburiyeti tasrih edilmiştir. Zabıta memurlarının icra işlerinde memura muavenetle mükellefiyetleri icra dairelerinden yazı ile bu muavenet talebinin zabıta amirlerinden istenmesi şeklinde olması takarrür etmiş olup muavenet mükellefiyeti icra memurunun lüzum gördüğü anda şifahi talep ve tebliği ile yapılmaması hem işin salahiyeti ve hem de zabıta amirlerinin bu işte bulunacak maiyetindeki mamurların malumattar olmalarının lüzumu itibariyle encümence musip görülmüştür.

2004 Sayı numarası ile 19/06/1932 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu’nun 81. Madde düzenlemesiyle birlikte yukarıda tüm ayrıntısıyla verilen kanunun gerekçe kısmından da anlaşılacağı üzere anılan yasa maddesi ile “Zabıta memurları ve muhtarların vazifeleri” başlıklı dördüncü bap haciz bölümü altında hüküm altına alınan kısım öz itibariyle icra müdürü yahut yardımcı ve katiplerinden birinin fiili olarak yapacakları haciz sırasında, haczi yapan memurun lüzum görmesi halinde zabıta memurunun (polis, jandarma, sahil güvenlik) yardımıyla kamu düzeninin önemli bir görünümü olan haciz işleminin yapılması sırasında fiilen haczi yapan memurun emrinde olması ve düzenin sağlanmasına yardımcı olması gerektiği kanunun gerekçesinde açık bir anlatım ile temellendirilmiştir.

Fiili haciz sırasında icra memuru ile birlikte alacaklı yahut borçlu vekili de aynı anda kamu hizmeti görmekte ve yasaların emrettiği gereklilik çerçevesinde hareket etmektedirler. Bu meyanda icra memuru haczi yaparken, haczi talep olunan mal ve hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirirken her iki tarafında hak ve menfaatlerini gözeterek talebin kabulüne veya reddine karar vermelidir. Bu bağlamda mahalde hazır bulunan taraf vekilleri de yasa gereği yapılan haczin sıhhati için gerekli beyanlarda bulunarak taleplerini tutanağa geçirtebilirler. Ancak şunu burada açıkça belirtmek gerekir ki ne icra memuru ne de taraf vekilleri mahallinde haciz yapılmasına karar verilen gerçek-tüzel kişiler değil, mahalde kamu hizmetinde vazifeli bulunan kimselerdir. Ve haciz mahallinde fiilen kamu hizmeti gören kimselerin sıhhati, yapılan işlemin kendisinden daha mühim değildir.

O halde haciz mahallinde meydana gelebilecek her türlü olumsuz hal ve davranıştan kaçınmak adına icra memuru resen kolluğa başvurabileceği gibi taraf vekillerinden herhangi birinin talebi üzerine de kolluktan yardım alınabileceği hususu büyük önem arz etmektedir.

İlgililerine Faydalı Olması Dileğiyle
Mustafa Zafer
Hukukçu - (E) İcra ve İflas Müdürü


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2685
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra ve İflas Hukuku
Konum: Virankaya

Re: İcra ve İflas Kanunu 81. Madde Düzenlemesi: Zabıta Memurları ile Muhtarların Vazifeleri

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

Gelmiyorlar üstat... ::6
Resim
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj