Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/16535 E. , 2014/10010 K.

Cevapla
kararara
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/16535 E. , 2014/10010 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/16535 E. , 2014/10010 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2013/292150
MAHKEMESİ : Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 18/02/2010
NUMARASI : 2009/288 (E) ve 2010/192 (K)
SUÇ : Bilişim suçu


Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine, ancak:

1- Şikayetçiye ait e-posta adresinin sanık tarafından şifresinin kırılması yoluyla şikayetçi tarafından kullanılamaz hale getirildiği iddiasıyla açılan davada, sanığın kullandığı IP numaraları ile şikayetçinin e-posta hesabına giriş yapıldığı, ancak dosya kapsamındaki bilirkişi raporunun herhangi bir somut veriye dayanmadığı gözetildiğinde şikayetçinin girişinin ne şekilde engellediğine ilişkin bir tespite rastlanmadığının anlaşıl- ması karşısında; şikayetçiye ait e-posta oluşturulma tarihi ve IP numarası ile şifre değiş- tirme işlemi yapılıp yapılmadığının tespiti, yapılmışsa hangi IP numarası ile bu değişik- liğin gerçekleştirildiği ilgili servis sağlayıcılardan ve microsofttan sorularak gelen yanıta göre IP numarasının kim tarafından kullanıldığı araştırılarak gerektiğinde uzman bilirki- şiden rapor alınmak suretiyle tüm deliller değerlendirilip sonucuna göre hukuki durumun takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırmaya dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Kasıtlı suçtan sabıkası bulunmayan sanık hakkında hükümden önce yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik 5271 sayılı Ceza Muha- kemesi Kanununun 231. maddesi ve bu maddenin 6. fıkrasına 25.7.2010 tarihinde yürür- lüğe giren 6008 sayılı Yasanın 7. maddesi ile eklenen cümle gözetilerek, hükmün açık- lanmasının geri bırakılması yönünde mahkemesince değerlendirme yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görül-
müş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ge- reğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 21.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla