Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Aihm İçtihatlarına İlişkin Tematik Notlar

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Toplu sınırdışı uygulamaları

Mesaj gönderen Admin »

4 Numaralı Protokolün 4. Maddesi: yabancıların topluca sınırdışı
edilmeleri yasağı
“Toplu sınırdışı” = bir grup yabancı içerisindeki her bireyin durumunun
makul ve nesnel biçimde incelenmesi sonucunda uygulanan sınırdışı
tedbirleri hariç olmak kaydıyla, yabancıların grup olarak bir ülkeyi terke
zorlama tedbiridir.
4 Numaralı Protokolün 4. Maddeleri ihlal edildiği davalar
AİHM iki davada 4 Numaralı Protokolün 4. Maddesinin ihlal edildiğine
hükmetmiştir:
 Čonka – Belçika Davası, 05.02.2002
4 Numaralı Protokolün 4. Maddesi ihlal edilmiştir: (Roman kökenli Slovakya
vatandaşlarına uygulanan) sınırdışı usulü, ilgililerin her birinin kişisel durumlarının
gerçek anlamıyla ve tek tek dikkate alındığını gösterir yeterli güvencelerden
yoksun idi. AİHM’ye göre takip edilen usul, toplu sınırdışı işlemi uygulandığı
yönündeki kuşkuyu bütünüyle izale edecek nitelikte değildi. Bu kuşkuyu
pekiştiren pek çok etken vardı: siyasi makamlar önceden ilgili merciye bu tarz
işlemlerin uygulanmasına yönelik talimatlar vermişlerdi; ilgili bütün yabancıların
aynı anda polis karakoluna intikalleri istenmişti; bölgeyi terk etmeleri ve
yakalanmaları ile ilgili tebliğ edilen emirlerde kullanılan ifadeler birbirinin aynı idi;
yabancılar avukatla güçlükle temasa geçebilmişlerdi; sığınma usulü
tamamlanmamıştı.
 Hirsi Jamaa ve Diğerleri – İtalya Davası
Büyük Daire Kararı, 23.02.2012
Bu dava, Libya’dan gelirken İtalyan makamları tarafından denizde durdurulup
yakalanan ve Libya’ya geri gönderilen Somalili ve Eritreli göçmenlerle ilgili idi.Bilgi Notu – Toplu sınırdışı uygulamaları Basın Birimi
AİHM, başvuranların Sözleşmenin 1. Maddesi bağlamında İtalya’nın yetki alanına
girmiş olduklarını kaydetmiştir: başvuranlar, gemilere bindikleri zamanla Libya
makamlarına teslim edildikleri zaman arasındaki süre zarfında sürekli ve
münhasıran İtalyan mercilerinin hukuki ve fiili kontrolü altında idiler.
Bu davada AİHM’den ilk kez 4 Numaralı Protokolün 4. Maddesinin,
yabancıların ulusal topraklar dışında üçüncü bir Devlete sınırdışı
edilmelerine ilişkin bir davada uygulanıp uygulanmayacağını incelemesi
istenmiştir. AİHM “yetki çevresi” kavramı gibi sınırdışı kavramının da özünde
ulusal/bölgesel nitelik arz ettiğini kaydetmiş, fakat bir Devletin istisnai olarak
yetkisini ulusal toprakları dışında kullandığı hallerde, o Devlet tarafından
kullanılan bu sınır ötesi yetkinin toplu sınırdışı halini aldığını kabul edebileceğine
karar vermiştir (AİHM bu davada başvuranların İtalya’nın yetki çevresinde
olduğuna hükmetmiştir). Başvuranların Libya’ya nakli, her birinin kişisel durumu
incelenmeksizin gerçekleştirilmiştir. İtalyan mercileri başvuranları yalnızca gemiye
bindirmiş ve Libya’da gemiden indirmişlerdir. AİHM, başvuranlara uygulanan
işlemin toplu sınırdışı niteliği taşıdığına ve 4 Numaralı Protokolün 4. Maddesinin
ihlal edildiğine hükmetmiştir.
AİHM ayrıca:
3. Maddenin (insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağı) iki bakımdan ihlal
edildiğine hükmetmiştir: zira başvuranlar Libya’da kötü muameleye maruz kalma
veya Somali ya da Eritre’ye iade riskiyle karşı karşıya bırakılmışlardı. AİHM,
şartlardan bütünüyle haberdar olan İtalyan makamlarının başvuranları Libya’ya
göndermekle Sözleşmenin yasakladığı bir muameleye maruz kalma tehlikesine
attıklarını, kendilerini keyfi şekilde menşei ülkelerine geri gönderilme riskinden
koruyacak yeterli güvencelerin bulunmadığını bildiklerini veya bilmekle yükümlü
olduklarını kaydetmiştir.
3. Madde ile bağlantılı olarak 13. Maddenin (etkili başvuru hakkı) ihlal edildiğine
hükmetmiştir: zira başvuranlar sınırdışı tedbiri uygulanmadan önce yetkili bir
merciye şikayette bulunma ve taleplerinin ayrıntılı ve kapsamlı biçimde
değerlendirilmesini temin etme imkanından mahrum bırakılmışlardı.
4 Numaralı Protokolün 4. Maddesi ile bağlantılı olarak 13. Maddesinin ihlal
edildiğine hükmetmiştir: zira gemide bulunan askeri personel hakkında
başvurulabilecek ceza yolu, askıya alma etkisi kriterine uygun değildi.
Diğer davalar
Becker – Danimarka Davası, 03.10.1975
Gazeteci ve ayrıca “Çocukların Korunması ve Uluslararası Güvenlik” adlı bir
kuruluşun müdürü olan başvuran, Danimarka’ya gelen 199 Vietnamlı çocuğunBilgi Notu – Toplu sınırdışı uygulamaları Basın Birimi
Vietnam’a geri gönderilmesinin 4 Numaralı Protokolün 4. Maddesinin ihlali
anlamına geleceğini iddia etmekteydi.
Başvuru kabul edilemez ilan edilmiştir: Danimarka grup üyelerinin her birinin
durumunu ayrı ayrı değerlendirmeyi kabul ettiği için ve çocuklardan bir kısmının
iadesinin kalmalarına nazaran kendilerinin menfaatlerine daha uygun olması
nedeniyle toplu sınırdışı sorunu ortadan kalkmıştır.
Sultani – Fransa Davası, 20.09.2007
4 Numaralı Protokolün 4. Maddesi ihlal edilmemiştir: Yetkili makamlar, iltica
başvurularını reddettikleri kararlarında Afganistan’daki genel durumu, başvuranın
kişisel durumuyla ilgili beyanlarını ve geri gönderilmesi halinde maruz kalacağını
iddia ettiği riskleri dikkate almışlardır. Dolayısıyla, başvuranın durumu bireysel
olarak incelenmiş ve sınırdışı edilmesi için yeterli gerekçeler gösterilmiştir.
Başvuranların 4 Numaralı Protokolün 4. Maddesinin ihlal edildiği öne sürülen
derdest davalar
Bu davalarda başvuranlar ayrıca sınırdışı edilmeleri durumunda 3. Maddeye
(insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağı) aykırı muamele riskiyle karşı
karşıya olduklarını iddia etmektedirler:
F.Z. – Fransa ve Yunanistan Davası (no. 1453/10, başvuru 11.01.2010 tarihinde
yapılmıştır) Olguların izahı Fransızcadır: Bir Afgan vatandaşı, Fransa’da toplu
sınırdışı işlemine maruz bırakıldığından şikayetçidir.
Alisina Sharifi ve Diğerleri – İtalya ve Yunanistan Davası (no. 16643/09, başvuru
25.03.2009 tarihinde yapılmıştır) Olguların izahı Fransızcadır: 35 başvuran (32
Afgan, 2 Sudan ve 1 Eritre vatandaşı) sınır polisi tarafından İtalya’nın farklı
limanlarında yakalanmış ve iddialara göre sınır polisi kendilerini derhal
Yunanistan’a geri göndermiştir. Başvuranlar, diğer hususların yanısıra İtalya’dan
toplu halde sınırdışı edildiklerinden şikayetçidirler.
Ayrıca bkz: Bilgi Notu: Dublin davaları ve Bilgi Notu: Sınırdışı ve iade
uygulamaları.Bilgi Notu – Toplu sınırdışı uygulamaları Basın Birimi
Basın İrtibat:
Céline Menu-Lange
Tracey Turner-Tretz
tel: +33 3 90 21 42 08
AİHM basın duyuruları için RSS bildirimlerine üye olabilirsiniz:
http://echr.coe.int/echr/rss.aspx
(Bu bilgi notunun Türkçe çevirisi, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın
katkılarıyla hazırlanmıştır.)


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
bayhukuk
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 173
Kayıt: 19 Mar 2012 14:34
Meslek: hukukçu
Konum: ankara

Re: Aihm İçtihatlarına İlişkin Tematik Notlar

Mesaj gönderen bayhukuk »

Geçen yıllarda Türkçe'ye çevrilmiş AİHM kararlarını özetleyerek yayınlayıp yayılnlayamayacağımı bildi edinme hakkı çerçevesinde adalet bakanlığı'na sormuştum ve olumlu yanıt almıştım ama bir türlü nasip olmadı. Keşke bu çalışmayı yapacak birisi çıksa... md.1: yaşam hakkıyla ilgili kararlar: şunlar, şunlar, şunlar... md.2: işkenceyle ilgili kararlar: bunlar, bunlar, bunlar gibi...
İbrahim ÇETİN / ANKARA
ankarahukuk@hotmail.com
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj