Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

HAKİMİ REDDETME HAKKI, KARARDAN ÖNCE KATILIMI BİLMEDİĞİNDEN BU HAKKIN TANINMASI

Kavramlar: danıştay idari dava daireleri genel kurulu kararları, danıştay kararları dergisi, danıştay kararları metinleri, danıştay 12. daire kararları, danıştay 5. daire kararları, danıştay 10. daire kararları, danıştay kararları dergisi karar özetleri, danıştay 4. daire kararları...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 3092
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

HAKİMİ REDDETME HAKKI, KARARDAN ÖNCE KATILIMI BİLMEDİĞİNDEN BU HAKKIN TANINMASI

Mesaj gönderen Güntülü »

T.C.
D A N I Ş T A Y
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
ESAS NO: 2015/3190
KARAR NO: 2018/161Temyiz Eden (Davacı) :
Vekili :
Karşı Taraf (Davalı) : İçişleri Bakanlığı - ANKARA
Vekili :

İstemin Özeti : Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 13/07/2015 günlü, E:2015/725, K:2015/903
sayılı ısrar kararının, temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Kayseri 1. İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun
bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte
olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddedilmesi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi :

Düşüncesi : İdari yargının çalışma ve yapılanma şekli sebebiyle karardan önce
katılımından haberdar olamayacağı hakimi reddetme hakkını kullanamayan davacıya adil yargılanma hakkı
kapsamında bu hakkını kullanabilme olanağı sağlamak, diğer taraftan adı geçen hakime de tarafsızlığına
şüphe getirebilecek hususları bertaraf etme hakkının verilmesi gerekeceğinden, hakimin reddine ilişkin usul
işletilmeksizin verilen ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.


KARARIN TAM METNİ
https://www.danistay.gov.tr/upload/gunc ... 094249.pdf


www.kararara.com
Cevapla