Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

ASKERLİK ŞUBESİ MEMURUNUN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI...

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544109
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

ASKERLİK ŞUBESİ MEMURUNUN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI...

Mesaj gönderen kararara.com »

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2013/8
KARAR NO : 2013/11
KARAR TR : 11.03.2013
(Ceza Bölümü)
ÖZET: 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE karar verilmesinin gerektiği hk.
K A R A R
Davacı : K.H.
Sanık : A.H.A.
O L A Y : Aksaray Askerlik Şubesi Başkanlığı emrinde görevli sanık sivil memur A.H.A.’ın, 2.1.2006 tarihinde Turgay Aslan’ın, 8.9.2005 tarihinde E.A.K.’ın, 28.12.2005 tarihinde U.A.’un, 25.7.2005 tarihinde Muammer Bal’ın, bilgisayar kütüğündeki bilgileri üzerinde gerçeğe uygun olmayan işlemler yaparak, yoklama kaçağı olarak aranmakta iken ve mevzuat uyarınca askere sevk edilmeleri gerekirken, sevklerinin ertesi yıla bırakılmasını sağladığı, gerekli olan yoklama kaçağı takibinin durdurulması yazısı, öğrenci olarak sevk tehiri teklif yazısı ve askerlik durum belgesi yazılarının hazırlandığı, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, Aksaray Valiliğine gönderildiği, bunun sonucu olarak da haklarındaki yoklama kaçağı olmalarından dolayı konulan tahditlerin kaldırıldığı, askere sevklerinin ertesi yıla terkine karar verildiği ve bu kişilerin bu şekilde yurt dışına çıkış yapabildikleri, böylece Turgay Aslan, Muammer Bal, E.A.K. ve U.A.’un askerlikten kısmen kurtulmak için hile yapmak suçunu, sanık A.H.A.’ın askerlikten kısmen kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek suçunu işlediği ileri sürülerek, sanıkların eylemlerine uyan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/1 ve 81/2. (4 kez) maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 31.3.2008 gün ve E: 2008/23, K:2008/104 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 19.9.2012 gün ve E:2012/11, K:2012/113 sayıyla; öncelikle sanık A.H.A. hakkında açılan kamu davasının tefrik edilmesine ve bu esastan yürütülmesine karar verildikten sonra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aynı konu ile ilgili olarak, askeri mahkemelerin sivil kişileri yargılama yetkisinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/1. maddesindeki adil yargılama ilkesine aykırı olduğu yönünde verdiği karara dayanarak, sanığı yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Aksaray 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir.
AKSARAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 10.12.2012 gün ve E:2012/722, K:2012/876 sayıyla; somut olayda ya da hemen her olayda bahsedilen kararın doğrudan uygulanabilir bir nitelik taşımadığı kanaatine varıldığı açıklanarak, sanığı yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle dosya üzerinde yapılan inceleme ile tensiben görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Zehra Ayla PERKTAŞ’ın Başkanlığında, Üyeler; Ahmet DURU, Ahmet KARADAVUT, Dilaver KAHVECİ, Turgut SÖNMEZ, Haluk ZEYBEL, A. Zeki LİMAN’ın katılımlarıyla yapılan 11.3.2013 günlü toplantısında, Raportör-Hâkim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet BAYHAN ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Hulusi GÜL’ün, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verilen görevsizlik kararının Yasa’da belirtilen hususları içermediği anlaşılmıştır.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 34. maddesi 2. fıkrasında, “Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir” denilmiş, 223. maddesinin 10. fıkrasında, “Adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır” düzenlemesi yer almış, 232. Maddesinin 6. Fıkrasında ise, “Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir” hükmüne yer verilmiştir.
2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun’un “Olumsuz görev uyuşmazlığı” başlığı altında düzenlenen 14. maddesinde, “Olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekir” denilmektedir.
Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Yasa’nın 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dışında ayrıca, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, başvuracağı kanun yolu, süresi, mercii yasaya uygun olarak gösterilmeyen kararın kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. Bu nedenle, sanığa yukarıda açıklanan haklarını belirtir nitelikte tebligat yapılarak temyiz süresinin beklenmesi, görevsizlik kararı kesinleştikten sonra dosyanın Mahkememize gönderilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, Aksaray 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 11.03.2013 günü OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj