1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE, TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Gönderilme zamanı: 06 May 2021 21:56
gönderen teoman
TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE, TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE
UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
(1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanıml
ar

https://www.mevzuat.gov.tr/File/Generat ... atTertip=5