Boşanma davasında kocasını yatak odasına almayarak birlikte olmaktan kaçınan kadının kusuru hk.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29604
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Boşanma davasında kocasını yatak odasına almayarak birlikte olmaktan kaçınan kadının kusuru hk.

Mesaj gönderen Admin »

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2021/3812 E.
2021/5080 K.

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Türk Medeni Kanunu'nun 166/1-2 maddesi uyarınca; boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Kadına kusur olarak yüklenilen hakaret vakıası ilişkin tanık beyanı soyut nitelikte olup, erkeğin bu iddiasını kanıtlamaya elverişli başkaca bir delil de bulunmadığı gibi kadına kusur olarak yüklenilen kocasını odaya almayarak birlikte yaşamaktan kaçınma vakıasından sonra tarafların birlikte yaşamaya devam ettikleri sabit olup bu vakıanın da davacı erkek tarafından affedildiği, en azından hoşgörü ile karşılandığı nazara alındığında, bu vakıanın da davalı kadına kusur olarak yüklenilemeyeceği açıktır. Mahkemece kabul edilen ve erkek tarafından istinaf edilmeyerek kesinleşen eylemlere göre ise; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir. O halde mahkemece kabul edilen ve istinaf edilmeyerek kesinleşen davacı erkeğin kusurlu davranışlarına göre, boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin tam kusurlu olduğunun kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerektiği halde davacı erkeğin ağır, davalı kadının az kusurlu kabul edilerek davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda gösterilen sebeplerle bölge adliye mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, ilk derece mahkemesi kararının BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcın istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 21.06.2021 (Pzt.)


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj