Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

KANALİZASYON KAPAĞININ AÇIK KALMASI NEDENİYLE ARAÇTA OLUŞAN HASARDAN İDARENİN SORUMLULUĞUNUN OLDUĞU HK.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

KANALİZASYON KAPAĞININ AÇIK KALMASI NEDENİYLE ARAÇTA OLUŞAN HASARDAN İDARENİN SORUMLULUĞUNUN OLDUĞU HK.

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
2018/4210 E.
2020/4644 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, ... plakalı aracın ... adına sigortalandığını, davalıya ait kazılmış çukur üzerindeki kanalizasyon kapağına vurması sonucunda sigortalının aracının hasarlandığını, müvekkili tarafından hasar bedelinin sigortalısına ödendiğini, hasar bedelinin davalıdan rücuen ödenmesinin talep edildiğini, ancak davalı idarenin ödeme yapmadığını, sonrasında davalı aleyhine İzmir 15. İcra Müdürlüğü'nün 2014/13637 sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının takibe itiraz ettiğini, davalı tarafından yapılan itirazın iptali ile takibin devamına alacağın %20'sinden az olmamak kaydı ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı vekili, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporu ve Dairenin 2016/13716 Esas-2017/6156 Karar sayılı 31/05/2017 günlü bozma kararına uyarak, davanın kabulü ile İzmir 15. İcra Müdürlüğünün 2014/13637 takip sayılı dosyasında borçlu davalının itirazının iptali ile 6.651,17 TL asıl alacak ve 502,16 TL işlemiş faiz üzerinden takibin devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine, alacak yargılamayı gerektirdiğinden icra inkar tazminatı talebinin reddine, hükmün "İzmir 15. İcra Müdürlüğünün 2014/13637 takip sayılı dosyasında borçlu davalının itirazının iptali ile 6.470,00 TL asıl alacak ve 502,16 TL işlemiş faiz üzerinden takibin devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine," şeklinde tashihine karar verilmiş; hüküm, davalı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, bozmaya uygun karar verilmiş olmasına, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 418,44 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığından alınmasına 09/07/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj