YAĞMA SUÇUNDA KEŞİF YAPILMASI GEREKTİĞİ, YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ VARSA TEKERRÜR UYGULANMAYACAĞI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29680
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

YAĞMA SUÇUNDA KEŞİF YAPILMASI GEREKTİĞİ, YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ VARSA TEKERRÜR UYGULANMAYACAĞI

Mesaj gönderen Admin »

6. Ceza Dairesi 2021/21720 E. , 2022/16616 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Yağma
HÜKÜM : Mahkumiyet


Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Sanığın suç tarihinde müştekiyi apartmanın içine götürerek yağma eylemini gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında; olay yerinde keşif yapılarak sonucuna göre TCK 149. maddesinin ‘d’ bendi tartışılmaksızın yazılı şekilde uygulama yapılması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri de yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın tekerrüre esas alınan ilamında, sanık hakkında yaş küçüklüğü sebebiyle 5237 sayılı TCK'nın 31/3. maddesinin uygulandığı gözetilmeksizin TCK'nın 58/5. maddesine aykırı olarak tekerrüre esas alınması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... müdafiinin temyiz istemi bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle gerekçesi tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından “TCK'nın 58. maddesinin uygulanmasına” ilişkin bölüm çıkartılarak yerine ilk hükümde uygulanan ‘Sanığın ... 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2009/394 esas, 2011/489 karar sayılı ilamı ile hükümlü olup süre dolmadan bu suçu işlediği anlaşıldığından TCK'nın 58/6 maddesi uyarınca sanığın cezasının MÜKERRİRLERE ÖZGÜ infaz rejimine göre ÇEKTİRİLMESİNE, ibaresi eklenmek suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 29.11.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj