TESCİL PLAKASINA KESİLMİŞ TRAFİK CEZASINA ARAÇ SAHİBİNDEN BAŞKASININ İTİRAZ EDEMEYECEĞİ HK.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29554
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

TESCİL PLAKASINA KESİLMİŞ TRAFİK CEZASINA ARAÇ SAHİBİNDEN BAŞKASININ İTİRAZ EDEMEYECEĞİ HK.

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 19. Ceza Dairesi
2019/29912 E.
2021/2240 K.


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51/2-a maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli Evren Haznedaroğlu hakkında Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin 01/11/2018 tarihli ve MA 33661512 sayılı idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan 235,00 Türk lirası idari para cezasına karşı yapılan başvurunun kabulü ile idari para cezasının kaldırılmasına ilişkin Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05/11/2018 tarihli ve 2018/7335 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 10/05/2019 gün ve 3410 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 21/05/2019 gün ve KYB-2019-52817 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin 01/11/2018 tarihli ve MA 33661512 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağının tescil plakasına göre düzenlenmesi ve ..... plakalı aracın Evren Haznedaroğlu adına trafik kaydında tescil edilmiş olmasına rağmen, söz konusu karara taraf sıfatı bulunmayan... tarafından itiraz edilmesi karşısında, husumet yokluğundan başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, başvurunun esas yönünden incelenerek yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51/2-a maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli Evren Haznedaroğlu hakkında Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin 01/11/2018 tarihli ve MA 33661512 sayılı idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan 235,00 Türk lirası idarî para cezası karar tutanağına yönelik başvurunun, başvuranın buna hakkı bulunmadığın gerekçesi ile 5326 sayılı Kanunun 28/1-b maddesi uyarınca reddine karar verilmesi yerine işin esasına girilerek başvurunun kabulü ile idari para cezasının iptaline karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmakla;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden, Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05/11/2018 tarihli ve 2018/7335 değişik iş sayılı kararının CMK’nin 309/4-c maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek ve yeniden yargılamayı gerektirmemek üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA,01/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj