İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ.

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23645
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ.

Mesaj gönderen teoman »

İdari Para Cezası:arrow: İdari Para Cezası Nedir?
İdari para cezası, devletin idari kurumları tarafından verilen para cezalarıdır. İdari para cezası verebilecek kurumların bazıları şunlardır: Bakanlıklar, belediyeler, emniyet, kaymakamlık, valilik, sosyal güvenlik kurumu, Genel Müdürlükler (Örneğin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü).

İdari para cezaları vatandaşın kabahat niteliğindeki fiillerine karşı verilir. Bu nedenle idari para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilemez. İdari para cezası ödenmezse, cezanın tahsili amacıyla borçlu kişi hakkında yalnızca icra işlemleri yapılabilir. Uygulamada çoğu zaman kişi adına kayıtlı taşınmaz mallar ile araba veya banka hesaplarına haciz konulmaktadır. Kişinin evine giderek fiili haciz uygulaması yapılmamaktadır. Zaten ev haczine gidilse bile kanunen ev eşyaları haczedilemez.

İdari para cezalarına örnek vermek gerekirse, trafik cezaları, SGK tarafından işverene kesilen cezalar, yoklama kaçağı veya bakaya kalma kabahatleri nedeniyle Askeri Ceza Kanunu gereği verilen cezalar, imar kirliliği nedeniyle belediye encümeni tarafından verilen cezalar sayılabilir.


:arrow: İdari Para Cezasının Adli Para Cezasından Farkı Nedir? İdari Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Adli para cezası, yalnız mahkemeler tarafından bir suçun karşılığı olarak verilen cezalardır. Adli para cezasına mahkemeler, idari para cezasına devletin idari kurumları tarafından karar verilmektedir. Mahkemeler tarafından verilen para cezaları ödenmediğinde hapis cezasına çevrilir, idari para cezaları ödenmediğinde yalnızca icra-haciz işlemleri yapılabilir. İdari para cezası ödenmediğinde borçlunun hapse girmesi gibi bir durum söz konusu olamaz.


:arrow: İdari Para Cezasına İtiraz Süresi

İdari para cezasına itiraz süresi, genel olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre 15 gündür. İtiraz süresi idari para cezasının ilgili kişiye tebliğinden, yani para cezasına dair yaptırım kararının eline ulaşmasından itibaren başlar.

İdari para cezası, cezanın muhatabı olan kişiye gönderildiğinde bu cezaya itiraz süresinin ve itiraz merciinin gösterilmesi gerekir. Fakat uygulamada para cezalarının usulsüz bir şekilde muhataplarına tebliğ edildiği, itiraz süresi ve itiraz edilecek merciin gösterilmediği görülmektedir. İtiraz süresi ve merciinin tebligatta gösterilmesi zorunluluğunun önemi şu ki bazı idari kurumların özel kanunlarında 15 günlük genel itiraz süresinden ayrı bir itiraz süresi mevcuttur.

Danıştay kararlarına göre, idari işlemlerde itiraz süresinin muhataba bildirilmemesi halinde uygulanacak itiraz süresi 60 gündür (Danıştay 14. Dairesi – 2013/697 karar). Devletin idari kurumları tarafından düzenlenen idari yaptırım kararlarında, idari yaptırım kararına karşı hangi mahkemeye gidileceği veya varsa itiraz edilecek başka idari makam, bu idari idari makamın ve başvuru sürelerinin gösterilmesi hukuki bir gerekliliktir, bu gereklilik ise ilgili makamların takdirinde olmayıp, en üst hukuki norm olan Anayasanın bağlayıcılığının zorunlu bir sonucudur.


:arrow: İdari Para Cezasına Nereye İtiraz Edilir?

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre idari para cezalarına karşı Sulh Ceza Hakimliklerine itiraz edilebilir. İdari para cezası ile birlikte ayrıca bir yaptırım kararı da verilmişse, örneğin para cezasıyla birlikte ayrıca işyerini kapatma cezası verilmişse, görevli mahkeme İdare Mahkemesi olmaktadır. Bu durumda idare mahkemesine işlemin iptali için dava açılması gerekir. İdari para cezası dışında tek başına verilen diğer idari yaptırım kararlarına karşı da İdare Mahkemesi’nde dava açılmalıdır.

Bazı idari kurumların verdiği cezalara karşı özel kanunlarındaki hükümler gereği idare mahkemesine iptal davası açmak gerekir. Örneğin, SGK’nın verdiği idari para cezaları.


:arrow: Yoklama Kaçağı, Bakaya Kalma Nedeniyle Verilen İdari Para Cezasına İtiraz Süresi Nedir? Nereye İtiraz Edilir?

1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 86. Maddesi gereği, yoklama kaçağı cezası ve bakaya cezası hukuki niteliği itibariyle idari para cezası olup il veya ilçe idare kurulları tarafından verilmektedir. İlçe İdare Kurulları kaymakamlık bünyesinde, İl İdare Kurulları ise valilik bünyesinde görev yapan kurullardır. Bu kurulların verdiği yoklama kaçağı veya bakaya kalma nedeniyle verilen idari para cezası kararlarına karşı, kararın muhatabına ulaşmasından itibaren 15 gün içinde kararı veren idarenin bulunduğu yerin yetkili Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebilir.

Askeri Ceza Kanunu’ndaki özel düzenleme nedeniyle hakkında ceza verilen kişi askerdeyse, idari para cezasının tahsili askerliğin bitiminden sonraya bırakılmaktadır.


:arrow: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İdari Para Cezalarına İtiraz Süresi Nedir? Nereye İtiraz edilir?

5510 sayılı SGK Kanunu’nu ( md. 83, 85, 86), Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği idari para cezalarına karşı genel itiraz yolundan ayrı bir itiraz yolu düzenlemiştir. SGK’nın verdiği idari para cezalarına karşı doğrudan mahkemeye dava açmak mümkün değildir. Dava açamadan önce idari itiraz yollarının kullanılması gerekir. SGK bünyesinde İdari Para Cezasına İtiraz Komisyonları bulunmaktadır. Hakkında idari para cezası verilen kişi veya kurum öncelikle para cezasına karşı, SGK bünyesindeki İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu’na 15 gün içinde bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla itiraz edebilir. İdari Para Cezasına İtiraz Komisyonu, ilgili kişinin itirazını reddederse, red kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde İdare Mahkemesi’ne cezanın iptali için dava açılmalıdır.

Sigortasız çalıştırma, eksik gün veya kazanç bildirimi nedeniyle SGK tarafından prim borcu tahakkuk ettirilen ve prim borcunun ödenmesi için tebligat yapılan işverenler, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde prim borcunu tahakkuk ettiren ünitenin Ünite Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonu’na itiraz etmelidir. İtiraz reddedildiği takdirde işverenin 1 ay içinde yetkili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nün bulunduğu yerdeki İş Mahkemesi’ne dava açması gerekir.


:arrow: Trafik Para Cezası ile Birlikte Verilen Aracın Trafikten Men Edilmesi Kararına Karşı Nereye İtiraz Edilir? İtiraz Süresi Nedir?

Trafik para cezasına karşı itiraz yeri Sulh Ceza Hakimliği’dir. Fakat, trafik idari para cezasıyla birlikte aracın da trafikten men edilmesine karar verilebilir. Böyle bir karar verilmişse, yetkili mahkeme Sulh Ceza Hakimliği değil, kararı veren polis biriminin bulunduğu yerin İdare Mahkemesidir. İdare Mahkemesi, hem trafik para cezasının hem de trafikten men kararının iptali açısından yetkili mahkemedir. Dava açama süresi kararın tebliğinden itibaren 60 gündür.

:arrow: Sürücü Belgesinin Geçici Olarak Geri Alınması Kararına Karşı Nereye İtiraz edilir? İtiraz Süresi Nedir?

2918 sayılı Kanunu’nun 112. maddesi 2013 yılında değiştirilmiştir. Bu kanun değişikliğine göre, sürücü belgesinin geri alınması kararına karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edilebilir. İtiraz süresi 15 gündür.

:arrow: İdari Para Cezaları Nereye Ödenir?

İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir. Şunu belirtmek gerekir ki, bazı kurumların verdiği idari para cezaları, cezayı veren kurum tarafından tarafından tahsil edilmektedir. Karmaşaya yol açmaması için kanun, idari para cezası kişiye tebliğ edildiğinde nereye ödeneceğinin de kişiye bildirilmesini zorunlu kılmıştır.

İdari para cezasının peşin ödenmesi halinde, cezanın 1/4’ü oranında indirim yapılmaktadır. Erken ödeme yapmak isteyen kişi, cezanın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde cezayı ödemesi gerekir. Cezanın erken ödenmesi cezaya itiraz edilmesine engel değildir. Kişi bira taraftan cezayı öderken diğer taraftan cezaya itiraz edebilir.

SGK tarafından verilen idari para cezaları kurumun kendisi tarafından tahsil edilmekte olup bizzat kuruma, bankalara veya PTT şubelerine ödenebilmektedir.

Trafik cezaları, vergi dairesine, bankaya veya PTT’ye ödenebilir.

İdari Para Cezası Adli Sicil Kaydına (Sabıka Kaydına) İşler mi?

İdari para cezası, adli sicil kaydına (sabıka kaydına) işlemez. İdari para cezaları kabahat niteliğindeki suçlar için verilir. Adli sicil kaydı ise yalnızca işlenen bir suç karşılığında mahkemelerce verilen kesinleşmiş cezalar için tutulmaktadır.
............SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE

İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı – Avukat Adı ve Soyadı
Adres

KARŞI TARAF : Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü/ANKARA
İTİRAZ EDİLEN İDARİ

PARA CEZASI :...........Türk Lirası

İTİRAZ KONUSU : İdari para cezasına itirazİTİRAZLARIMIZ :


1- Müvekkilimiz Ö. O. hakkında S.S.K Müfettişi tarafından işyerinde işçi çalıştırıp, bunları bildirmeme gerekçesiyle idari para cezası kesilmiştir. Müvekkil bu cezaya itiraz etmiş ancak S.S.K. İtiraz Komisyonu 01.05.2001 tarih 2001/16 sayılı kararı ile itirazı reddetmiştir.

2- Müvekkilim O. Ticaret Oto Yedek parça Nakliyat ve Taahhüt unvanlı işyeri mevcuttur. Bu işyerinin kayıtları 1983 yılından beri Bağ Kur ve vergi dairesinde mev-cuttur. Burada bir işçi mevcut olup Ek 1 de işe giriş bildirgeleri bulunmaktadır.

3- Müvekkilin daimi işyeri unvanından da anlaşılacağı üzere nakliyat işleri yapmakta, ihale almaktadır. Aldığı bu ihale işinde müvekkile işçilik bildirmediğinden bahisle ceza verilmesinin hukuki dayanağı yoktur. Müvekkil devamlı nakliye işiyle uğraşmaktadır. Ve kendisi şofördür. Kamyonu ile nakliyat yapmaktadır. Almış olduğu iş kendi kapasitesini aşmış olduğundan yetiştiremediğini de piyasadaki nakliyatçılara fatura mukabilinde yaptırmıştır. Ceza verilmesine sebep olan ihale gerekleri yerine getirilirken hiçbir işçi çalıştırmamış bu sebeple sigorta mükellefiyeti olmamıştır. Bu durum sigorta müfettişlerince tespit edilmiştir. Ek 2 Olmayan işçinin bildirilmesi müm-kün değildir.

4- Ekte sunduğumuz 2 Numaralı belge müvekkile ceza kesilen dönemde (1996–1997) sigorta müfettişi tarafından verilmiş ve müvekkilin iddia ettiği gibi bu işyerinde işçi çalıştırmadığını göstermektedir. 3 numaralı belge de 1997 dönemine aittir, yine sigorta müfettişi tarafından düzenlenmiş ve müvekkilin işçi çalıştırmadığı görülmekte-dir. Bütün bu belgeler iddiaları doğrulamaktadır. Müvekkil bu işte işçi kullanmamıştır.

5- Sosyal Sigortalar Kurumunun bu tutumu yani kesmiş olduğu bu idari para cezası örneğin bir bakkalın yapmış olduğu her satışı ve bu satışta kullandığı işçiyi bildirmesi gerekiyormuş gibi bir izlenim doğurmaktadır.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle haksız ve hukuki daya-naktan yoksun idari para cezasının iptalini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/20......İtiraz Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

.................SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE


İDARİ PARA CEZASINA
İTİRAZ EDEN :........................................................

KARŞI TARAF : Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
İl Müdürlüğü/...........

TALEP KONUSU : Karşı tarafça kesilen .../.../20.... tarihli 32 no.lu 1.220,TL.lik idari para cezasının iptaline karar verilmesi dileğidir.

İTİRAZ NEDENLERİ :

1-Karşı taraf olan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ........... İl Müdürlüğünce kesilen para cezası usul ve yasaya aykırıdır. Çünkü 5719 sayılı Kanunun 29/a md. si gereğince şirketimize ait ceza tahakkuk ettirilmiş ise de marketimizde satılan mallar üretim izni alınmış mallar olup marketimizde üretim izni olmayan mal satmamaktayız. Yapılan bu tespit usul ve yasaya aykırıdır.

2-Yine tarafıma gönderilen para cezasında iddiaya konu üretim izni olmayan hangi ürünü sattığımız belirtilmemiştir. Emanete alınan ballar ile ilgili bu cezanın kesildiğini tahmin ediyorum. Oysa sattığımız balların üretim izini etiketler üzerinde mevcuttur. Zaten yediemine alınan, tutanağa konu balların üretim izni olduğu yapılacak incelemede anlaşılacaktır. Suç zabıt tutanağı tarafıma tebliğ edilmemiştir.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle itirazımın kabulü ile öncelik-ler cezaya konu balların bozulma ihtimaline binaen bu malların tarafıma yediemin olarak verilmesi nedeni ile emanete alınma işleminin kaldırılmasına, karşı tarafça kesilen .../.../20.... tarihli 32 no.lu 1.220 Türk Liralık idari para cezasının iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/20.....

Firma Yetkilisi
Adı ve Soyadı
İmza

................İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ADANA

DAVA KONUSU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI … Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Seyhan Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından müvekkil … TİC. LTD. ŞTİ hakkında 5510 sayılı Kanunun 102. Maddesi uyarınca verilen 3.954,00 TL tutarındaki para cezası işleminin iptali ile işlemin yürütmesinin durdurulması dileğidir. (İdari para cezasına itiraz)TEBLİĞ TARİHİ : … (itiraz komisyonunun ret kararının tebliği)

AÇIKLAMALAR
1-) Müvekkil işveren … işyeri sicil numarası ile şehirler arası yolcu taşıma işletmeciliği yapmaktadır. Davalı idare, müvekkil hakkında, 5510 sayılı kanunun 102. Maddesinin 1(a), 3(a), 6(a) fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesi ile 3.954,00 TL tutarında idari para cezası uygulamıştır. Müvekkil bu idari işleme karşı süresinde idareye yazılı olarak itirazda bulunmuş ve idare tarafından red cevabı verilmiştir. Müvekkil hakkında uygulanan idari para cezasında ve itirazımızın reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından aşağıda bildirdiğimiz nedenlerle işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep gereği doğmuştur.

2-) Davalı kurum müvekkil şirket hakkında … tarih ve … sayılı rapora istinaden para cezası kesmiştir. Davalı kurum para cezasına konu rapora ekli listedeki şahısların müvekkil işyerinde çalıştığı iddiasındadır. Ancak dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz rapor ve rapora ekli listede E…, M, B…, F…, A… gibi soyadı ve TC Kimlik numaraları bulunmayan ve müvekkil tarafından da kim oldukları bilinmeyen kişiler bulunmaktadır. Bu kişilerin kim oldukları ve davalı kurum tarafından nasıl tespit edildikleri bilinmemektedir. Nitekim bu kişilerin kim oldukları bilinse idi soyadları veya TC kimlik numaraları gibi bilgilerin de denetmen raporunda yer alması gerekirdi. Ayrıca adı soyadı ve TC kimlik numarası bulunan kişilerin de kim oldukları ve müvekkil şirkete ait işyerinde çalıştıklarının nasıl tespit edildiği konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

3-) Müvekkil tarafından Sosyal Güvenlik Kurumundan söz konusu şahısların nasıl tespit edildiği konusunda bilgi istenmiş ancak, dilekçe ekinde de sunulan, kurumca verilen cevabi yazıda sadece 5510 sayılı kanunun ilgili maddeleri belirtilmiş kanun maddeleri kopyalanmış, yasal dayanaklar açıklanmış ancak tespitin nasıl yapıldığı konusunda açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle söz konusu idari para cezasının iptali için mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.HUKUKİ NEDENLER : 5510 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

1-) … tarih ve … sayılı denetmen raporu

2-) Müvekkil tarafından kuruma yazılan … evrak kayıt numaralı itiraz

3-) Kurum tarafından verilen red kararları

4-) Şirket Kayıtları ve her türlü yasal delil


NETİCE ve TALEP : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle dava konusu idari para cezasının yürütülmesinin durdurulmasına, yapılacak yargılama sonunda iptaline ve yargılama giderlerinin davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. ../../20....

Davacı Vekili
SİGARA İÇME İLE İLGİLİ UYGULANAN PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ.

… SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE,

İDARİ YAPTIRIM KARARINA

İTİRAZ EDEN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

İDARİ YAPTIRIMA

KARAR VEREN : … Kaymakamlığı Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ : …

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ :

KONU :
… tarih ve … sayılı idari yaptırım kararının kaldırılması talebi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Ekte sunduğumuz … Halk Sağlığı Müdürlüğü … İlçe Tütün Kontrol Denetim Ekipleri tarafından hazırlanan tutanaktan anlaşılacağı üzere, tek başıma çalıştığım işyerinin depo olarak kullanılan ofisinde, içinde sigara izmariti olan küllük tespit edilmesi üzerine tarafımıza … TL ceza kesilmiştir. Bu ceza kanuna aykırı olduğundan iptal edilmelidir.

2-) 4207 sayılı kanunun 2. maddesine ile tütün ürünlerinin; Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tüketilmesi yasaklanmıştır.3-) İş yerimiz kanunda sayılan bu kriterlerin dışında kalmaktadır. Tütün Kontrol Denetim Ekipleri tarafından kül tablasının bulunduğu yer iş yerimizdeki depo olarak kullanılan ve kimsenin girip çıkmadığı bir yerdir. Kanunda açıkça birden çok kişinin girebileceği yerler tanımı yapılmıştır. İş yerinin kül tablası bulunan alanına tek bir çalışan haricinde dışarıdan kimse girememektedir. Ayrıca işyerimiz lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerden değildir.

4-) Konu ile ilgili olarak benzer bir olayda Kütahya/Emet Sulh Ceza Mahkemesinin emsal kararı bulunmaktadır. Bu karara göre “turizm bürosunun lokanta, pastane, kıraathane gibi umuma açık bir alan olmadığı” gerekçesiyle idari yaptırım kararı iptal edilmiştir. İlgili haber yazısı ekte sunulmuştur.

5-) Açıklanan nedenlerle … Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kesilen para cezasının iptali gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 4207 sayılı KanunSONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle; itirazımın kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederim.

İtiraz Eden

EKLER :


69876779_2412108392370418_4110876811485773824_n.jpg
69876779_2412108392370418_4110876811485773824_n.jpg (98.92 KiB) 47307 kere görüntülendi


T.C
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2018/7899
KARAR NO.2019/7562
KARAR TARİHİ.29/04/2019>İŞ YERİNDE SİGARA İÇİLDİĞİ GEREKÇESİ İLE İDARİ PARA CEZASI YAPTIRIMI İLE BİRLİKTE İŞ YERİ KAPATMA CEZASI DA VERİLMİŞSE, GÖREVLİ MAHKEME SULH CEZA DEĞİL, İDARE MAHKEMESİ OLDUĞU.


4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un 2. maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı muteriz ... hakkında Bartın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nce uygulanan ve 12/01/2018 tarihli ve 38249645 sayılı yazısı ile tebliğ edilen 10 gün iş yeri kapatma cezasına karşı yapılan başvurunun reddine ilişkin Karabük Sulh Ceza Hakimliğinin 17/04/2018 tarihli ve 2018/258 değişik iş sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Karabük Sulh Ceza Hakimliğinin 22/05/2018 tarihli ve 2018/1234 değişik iş sayılı kararı aleyhine, Adalet Bakanlığı'nın 26/10/2018 gün ve 12728 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 06/11/2018 gün ve KYB. 2018/88950 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, 5236 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27/8. maddesinde yer alan " İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür. " ve anılan Kanun'un 28/1-b maddesinde yer alan “Başvurunun süresi içinde yapılmadığının, başvuru konusu idarî yaptırım kararının sulh ceza mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının veya başvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaşılması halinde, bu nedenlerle başvurunun reddine karar verilir” şeklindeki düzenlemeler karşısında, somut olayda iş yeri kapatma cezasına itiraz hakkında görevli mahkemenin idare mahkemesi olduğu gözetilmeden, görevsizlik kararı verilmesi yerine, yazılı şekilde itirazın esastan incelenerek reddine karar verilmesinde isabet görülmediği, gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla,
Gereği görüşülüp düşünüldü:
4207 sayılı Kanun'un "Tütün ürünlerinin yasaklanması" başlıklı 2/1. maddesi;
"(1) Tütün ürünleri;
a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,
b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında,
c) (Değişik: 24/5/2013-6487/26 md.) Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,
ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında,
d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde,
Tüketilemez...",
"Ceza hükümleri" başlıklı 5. maddesi;
"...(2) (Değişik: 13/2/2011-6111/202 md.) 2 nci maddenin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumlularına, mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir...
...(16) (Ek: 13/2/2011-6111/202 md.; Değişik: 24/5/2013-6487/27 md.) Bu maddedeki cezaları gerektiren fiillerin bir yıllık dönemde tekerrürü hâlinde idari para cezası bir kat; ikinci tekerrürü hâlinde iki kat artırılarak verilir. Aynı dönemdeki üçüncü tekerrürde de iş yeri on günden bir aya kadar kapatılır..."
5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun "İdarî Yaptırımlar" başlıklı üçüncü bölümünün "yaptırım türleri" başlıklı 16. maddesi;
"(1) Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idarî para cezası ve idarî tedbirlerden ibarettir.
(2) İdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir.",
Aynı Kanun'un "Başvuru yolu" başlıklı 27. maddesi;
"(1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir...
...(8) (Ek: 6/12/2006-5560/34 md.) İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür.",
Aynı Kanun'un "Başvurunun incelenmesi" başlıklı 28. maddesi;
"(1) Başvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda;
a) Yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine gönderilmesine,
b) Başvurunun süresi içinde yapılmadığının, başvuru konusu idarî yaptırım kararının sulh ceza mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının veya başvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaşılması halinde, bu nedenlerle başvurunun reddine,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerin bulunmaması halinde başvurunun usulden kabulüne,
Karar verilir..." hükümlerini amirdir.


Kanun yararına bozma talebine konu somut olayda;
Bartın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün denetimleri sırasında, 21.12.2017 tarihinde başvuranın sahibi olduğu ..." isimli iş yerinde yapılan denetim sırasında, kapalı alan niteliğine sahip olan bölümlerde nargile ve sigara tüketildiğinin, ayrıca aynı iş yerinde daha önce üç kez bu nedenle idari para cezası yaptırımı uygulandığının tespit edildiği, devamla 12.01.2018 tarihinde Bartın Valiliği tarafından iş yerinin 4207 sayılı Kanun'un 5/16. maddesi gereği 10 gün süreyle kapatılmasına karar verildiği, başvuranın üçüncü ihlalden sonra teknik yardım alarak iş yerini kapalı alan vasfından çıkartacak şekilde tadil ettirdiğini, tutanakta kendisinin imzası olmadığını ve ayrıca sigara içildiğinin ise fotoğraf benzeri bir delille ispatlanamadığını belirterek idari yaptırım kararının iptalini istemiştir. Başvuranın talebi, Sulh Ceza Mahkemesince reddedilmiş, yapılan itiraz da verilen kararda bir isabetsizlik olmadığından reddedilmiştir.

Başvuran hakkında Bartın Valiliğince tesis edilen iş yerinin 10 gün kapatılmasına dair yaptırım kararının, 5326 sayılı Kanun kapsamında bir diğer kanunlarda yer alan "idari tedbirlerden" olması, ilgili Kanun'da aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, 5326 sayılı Kanun'a göre idari para cezalarına karşı Sulh Ceza Mahkemelerine (Hakimliklerine) başvuruda bulunulabileceği, şayet idari para cezasıyla birlikte, aynı kabahat nedeniyle idari yargıda incelenebilecek idari tedbir mahiyetinde bir yaptırıma da karar verilmişse bu kez incelemenin idari yargı mercilerinde görüleceğinin düzenlenmiş olması, somut olayda ise başvuruya konu edilen idari yaptırımın sadece "iş yerinin 10 gün kapatılmasına dair bir "idari tedbir" kararı olması karşısında; görevli yargı merciinin idari yargı olduğunun anlaşılması nedeniyle başvuru konusu idarî yaptırım kararının sulh ceza mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığından başvurunun reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece başvurunun esası hakkında karar verilmesi ve itiraz merciinde de bu hususta bir tespit yapılmamış olmasının Kanun'a aykırı olduğu anlaşılmakla,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yukarıdaki nedenlerle yerinde görüldüğünden, Karabük Sulh Ceza Hakimliğinin 22/05/2018 tarihli ve 2018/1234 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nun 309/4-a maddesi uyarınca BOZULMASINA, yukarıda yazılı bozma nedenine göre müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, 29/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj