1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/11162 E. , 2014/10012 K.

Gönderilme zamanı: 05 Kas 2020 03:43
gönderen kararara
8. Ceza Dairesi 2013/11162 E. , 2014/10012 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 11 - 2011/386433
MAHKEMESİ : Gaziantep 12. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/09/2011
NUMARASI : 2009/778 (E) ve 2011/401 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın, savcılık ifadesinde suç tarihinde H.. G.. şubesi ATM'sine plastik aparat yerleştirdiğini ve henüz kimsenin kartını ele geçiremeden yakalandığını, olayın meydana geldiği H.. Ş.. şubesine hiç gitmediğini beyan etmesi ve aşamalarda suçu inkara yönelik savunması da gözetilerek, sanığın yakalanmasına ilişkin tutanak dosya arasında bulundurulmadan, 28.04.2009 tarihli CD izleme tutanağında eşgal bilgileri tarif edilmiş şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerden birinin sanık olup olmadığı saptanmadan, ayrıca kolluğun 15.01.2010 tarihli yazısında eylemi gerçekleştiren kişinin A.. K.. olduğunu belirtilmesi karşısında, sanığın ismi geçen A.. K.. ile bağlantısı olup araştırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygu- lanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 21.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.