Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/16463 E. , 2014/9994 K.

Cevapla
kararara
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/16463 E. , 2014/9994 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/16463 E. , 2014/9994 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2013/78431
MAHKEMESİ : Antalya 6. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 24/01/2013
NUMARASI : 2012/576 (E) ve 2013/31 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine ancak;
1- Sanık tarafından şikayetçinin kredi kartına yatırdığını beyan ettiği mik- tarlarla ilgili olarak sunulan dekontların incelenmesinde; şikayetçinin kartına 17.12.2011 günü kartsız işlemle Antakya şubesi ATM'sinden 970 TL, 20.12.2011 tarihinde 250 TL yatırılmış olduğunun anlaşılması ve savunmasında 4000 TL yatırdığını beyan etmiş ol- ması karşısında, şikayetçi dinlenilerek ödeme yapılıp yapılmadığının araştırılması, kısmi ödeme var ise; TCK.nun 245. maddeye 06.12.2006 tarih ve 5560 sayılı yasanın 11. mad- desi ile eklenen son fıkra atfıyla TCK.nun 168. maddede yer alan etkin pişmanlık düzen- lemesinden sanığın yararlandırılmasına muvafakat edip etmediğinin araştırılarak sonucu- na göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,
2- 5237 sayılı TCK.nun 245/1. maddesinde hapis cezasının yanında adli para cezasınında öngörülmesine karşın, sanık hakkında adli para cezasına hükmedil- memesi,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görül- müş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarın- ca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMA- SINA), 21.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla