Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/16493 E. , 2014/9990 K.

Cevapla
kararara
Onaylı Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/16493 E. , 2014/9990 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/16493 E. , 2014/9990 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2013/75343
MAHKEMESİ : Akhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 11/09/2012
NUMARASI : 2011/469 (E) ve 2012/1239 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın, suçun vasfına, cezanın ertelenmediğine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmadığına yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine, ancak:
Sanığın temyiz dilekçesinde zararı kendisinin giderdiğini beyan etmesi karşısında zararın sanık tarafından giderilip giderilmediği araştırılıp, sanık tarafından giderildiğinin tespit edilmesi halinde, zararın giderilme tarihi belirlenip sonucuna göre TCK.nun 245/5. maddesi delaletiyle, TCK.nun 168. maddesinin değerlendirilmesi gerek- tiğinin gözetilmemesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş oldu- ğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygu- lanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 21.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla