Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/2367 E. , 2014/10170 K.

Cevapla
kararara
Onaylı Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/2367 E. , 2014/10170 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/2367 E. , 2014/10170 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2012/192270
MAHKEMESİ : Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/04/2012
NUMARASI : 2011/533 (E) ve 2012/352 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve hırsızlık

Gereği görüşülüp düşünüldü:

A- Sanık hakkında başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kulla- nılması suretiyle yarar sağlama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;

14.05.2012 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ olunan hükmü, CMUK.nun 310. maddesinde belirtilen bir haftalık yasal süreden sonra 22.05.2012 günü temyiz eden sanığın vaki temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uy- gulanması gereken CMUK.nun 317. maddesi gereğince oybirliğiyle (REDDİNE),

B- Sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz ince- lemesine gelince;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanığın olay tarihinde misafir olarak bulunduğu mağdura ait evdeki çantadan kredi kartını alarak bu kart ile bankamatikten para çektiği sabit olmasına, TCK.nun 245/1. maddesinde " her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse" denilmesi ve Ceza Genel Kurulunun 30.03.2010 gün, 2010/11-17 esas, 2010/65 sayılı kararında da açıklandığı üzere hukuka aykırı olarak kartı ele geçirme ile kullanılmasının iki ayrı suçu oluşturduğu gözetilerek hırsızlık suçun- dan mahkumiyeti yerine suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde beraa- tine kararı verilmesi,
Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince istem gibi (BOZULMASINA), 21.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla