1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2014/5506 E. , 2014/10161 K.

Gönderilme zamanı: 05 Kas 2020 03:37
gönderen kararara
8. Ceza Dairesi 2014/5506 E. , 2014/10161 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2013/213724
MAHKEMESİ : Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 10/04/2013
NUMARASI : 2012/484 (E) ve 2013/216 (K)
SUÇ : Genel güvenliği kasten tehlikeye sokacak şekilde silahla ateş etme

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın, olaydan hemen sonra gelen polislere ruhsatlı tabancasını teslim ettiğinde tabancanın şarjörü ayrı bir şekilde havluya sarılı olması, alınan el svabında atış artıklarına rastlanmaması, olay mahallinde boş kovan aranmasına rağmen bulunamaması karşısında, sanığın savunmasının aksine atılı suçtan mahkumiyete yeterli, kesin ve inan- dırıcı delil olmadığından, beraatine ve ruhsatlı silahının iadesine karar verilmesi gerekir- ken yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş oldu- ğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygu- lanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 21.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.