Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/7737 E. , 2014/10128 K.

Cevapla
kararara
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/7737 E. , 2014/10128 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/7737 E. , 2014/10128 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 11 - 2008/210723
MAHKEMESİ : Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 25/03/2008
NUMARASI : 2007/250 (E) ve 2008/93 (K)
SUÇ : Dolandırıcılık

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:

1- Sanığın, annesine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan dul maa- şını sağlığında annesinin verdiği banka kartıyla çektiği, annesi Ş..'nin 03.12.1997 tarihinde vefatından sonra da, kurumun annesi adına yatırdığı aylıkları suç tarihine kadar haksız olarak elinde bulundurduğu banka kartı ile birden fazla çekmek şeklinde gerçek- leşen eyleminin TCK.nun 245/1. ve 43. maddelerinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

2- Kabul ve uygulamaya göre de;

a- Hapis cezası yanında hükmolunan adli para cezasına esas alınan birim gün sayısı üzerinden 5237 sayılı TCK.nun 43. maddesi uyarınca artırım yapılırken hesap hatası sonucu eksik ceza tayini ve buna bağlı olarak takdiri indirim sonucu belirlenen sonuç birim gün cezanın da eksik tayin edilmesi,

b- Sanığın yargılama aşamasında oluşan asıl zararın tamamını kurum hesabına yatırdığına dair 29.11.2007 tarihli giderdiğine ilişkin dekont ibraz etmesi ve katılan kurumun da ana para borcunun ödendiğini bildirmesi karşısında, TCK.nun 168/2. maddesi uyarınca sanık hakkında etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiği göze- tilmeden; asıl alacağın faizi olan meblağın yatırılmadığından bahisle ve katılan kurumun kısmi ödemeye rızası olmadığı gerekçesiyle TCK.nun 168. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafii ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu iti- barla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gere- ğince (BOZULMASINA), 21.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla