1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/11040 E. , 2014/10115 K.

Gönderilme zamanı: 05 Kas 2020 03:30
gönderen kararara
8. Ceza Dairesi 2013/11040 E. , 2014/10115 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2012/296706
MAHKEMESİ : Afyonkarahisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 16/10/2012
NUMARASI : 2011/469 (E) ve 2012/676 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Suça konu kredi kartıyla harcama yapılan internet sitesine giriş için kullanılan IP numaralarının suç tarihi ve saatinde kim veya kimler tarafından kullanıldığı harcama yapılırken hangi kullanıcı bilgileriyle siteye giriş yapıldığı tespit edilip kullanıcı bilgileri detayları ilgili siteden sorularak ve yapılan alışveriş sonucu alınan oyunun tesli- mat bilgileri araştırılarak gerektiğinde konusunda uzman bir bilirkişiden de görüş alınıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik araştırmayla yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde gö- rülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ge- reğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 21.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.