1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/11126 E. , 2014/10103 K.

Gönderilme zamanı: 05 Kas 2020 03:30
gönderen kararara
8. Ceza Dairesi 2013/11126 E. , 2014/10103 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 11 - 2012/28340
MAHKEMESİ : Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 08/09/2011
NUMARASI : 2011/284 (E) ve 2011/498 (K)
SUÇ : Bilişim suçu

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Oluşa ve dosya kapsamına göre; evinde kurduğu sistemle yasal abonesi olduğu katılan şirketlere ait yayınları internet vasıtasıyla para karşılığı paylaşarak yarar sağlayan sanık ile katılan şirketler arasındaki uyuşmazlığın hukuki nitelikte olduğu, bu nedenle atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

2- Kabul ve uygulamaya göre de; sanık hakkında temel ceza tayin olu- nurken hapis cezası alt sınırdan tayin olunduğu halde, aynı gerekçeyle adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi suretiyle çelişkiye neden olunması,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görül- müş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarın- ca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 21.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.