Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/10258 E. , 2014/10312 K.

Cevapla
kararara
Onaylı Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/10258 E. , 2014/10312 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/10258 E. , 2014/10312 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 6 - 2011/296314
MAHKEMESİ : Adana 5. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 05/04/2011
NUMARASI : 2007/738 (E) ve 2011/140 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanığın, birlikte iş yaptığı katılanın işyerinde bulunup, G.. Bankasından verilme kredi kartı ile, eşi H..'ya ait olan Y.. ve K.. Bankasından verilme kredi kartlarını bir şekilde haksız olarak ele geçirdiği, bu kartlardan katılanlardan Y.. G..'na ait olan kartla 21.08.2006 tarihinde beraat eden sanık İ.. U..'ın işlettiği Total benzin istasyonundan iki defa 250 TL.'lik olmak üzere toplam 500 TL.'lik harcama yaptığı, yine katılan H..'ya ait olan kredi kartı ile beraat eden sanık B..'e ait olan Y.. K.. Mobilya isimli işyerinden 1.500 TL.'lik alışverişi 30.06.2006 tarihinde, beraat eden sanık A..'a ait olan beyaz eşya ticarethanesinden ise 01.07.2006 tarihinde 2.700 TL.'lik alışveriş yaptığından bahisle açılan davada, sanığın suçlamayı ka- bul etmediği, evine eşya alacağı sırada, katılan Y.. G..'nun "sen nakit parayı harcama, bana ver bende kredi kartlarımla taksit yaptırıp ödeyeyim, parayı da ben kullan- mış olurum, sıkıştım haciz gelecek en azından bu paranın yardımı olur" dediğini, kendisi- nin yanında çalıştığı insana güvendiği için kabul ettiğini, birlikte alışveriş yaptıklarını savunması, tanık N.. Ü..'de, sanık Ö.. A..'ın katılan Y.. G..'nun yanında çalıştığını, katılanın alışveriş yapması için kredi kartını ve şifresini sanığa verdiğini, hatta kredi kartını kendisine de verdiğine, kendisinin de katılanın kredi kartı ile şirket adına benzin aldığını, katılan Y.. G..'nun kendisini sanıkla işbirliği yaptığı yönünde suçladığını, kendisine senin dosyanı geri aldım, benim lehime konuş dediğini beyan etmesi, beraat eden sanık İ.. U..'ın petrol istasyonu olup kendisinin C.. K..'den alacağının bulunduğunu, katılanın da alacağı olan C.. K..'ye borcu olduğunu, C.. K.. katılanı kartını kullanmak üzere kendisine gönderdiğini şifreli bir şekilde 250,00 TL, 250,00 TL olmak üzere 500 TL hesabından düştüklerini, kartı kendi- sine katılanın getirdiğini belirtmesi, sanık tarafından dosyaya ibraz edilen 12.02.2006 tarihli sözleşme içeriği ve kullanım süresi karşısında, sanığın atılı suçu işlediğine ilişkin delillerin nelerden ibaret olduğunun, tanıkların beyanlarına itibar edilmemesinin gerek- çeleri ve uyuşmazlığın hukuki nitelikte olup olmadığı karar yerinde tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Kabule göre de;

a- 5237 sayılı TCK.nun 245/1. madde ve fıkrasında düzenlenen başkasına ait banka veya kredi kartını kötüye kullanmak suçunun mağduru hesap sahibi olan gerçek ya da tüzel kişiler olduğu cihetle, sanığın katılanlara ait kartları kullanma fiilleri birbirin- den bağımsız suçları oluşturacağı gözetilmeden, zincirleme suretiyle işlenen suç kabulüy- le uygulama yapılması,

b- Sanık hakkında kredi kartının kötüye kullanılması suçundan kurulan hükümde, temel hürriyeti bağlayıcı ceza alt sınırdan tayin edilmesina karşın, hürriyeti bağlayıcı ceza yanında tayin olunan adli para cezasının farklı gerekçe gösterilmeksizin alt sınırın üstünde tayini suretiyle çelişkiye düşülmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görül- müş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uya- rınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321 ve 326/son maddeleri gereğince ceza miktarı yönünden kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla (BOZULMASINA), 22.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla