Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/12371 E. , 2014/10301 K.

Cevapla
kararara
Onaylı Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/12371 E. , 2014/10301 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/12371 E. , 2014/10301 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2012/323189
MAHKEMESİ : Dargeçit Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 01/06/2012
NUMARASI : 2011/16 (E) ve 2012/69 (K)
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : S.. D..
SUÇ : Bilişim suçu

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Tebliğnamede adı yazılı olan D.. D.. hakkındaki hükme yönelik temyiz bulunmadığı, katılanın temyiz dilekçesinin içeriğinden inceleme isteminin sanık S.. D.. hakkındaki hükme yönelik olduğu anlaşılmakla, inceleme bu sanıkla sınırlı olarak yapılmıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahke- menin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre katılanın, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak:

1- Katılanın rızası olmaksızın, kimlik ve şifre bilgilerini kullanarak ÖSYM'nin internet sitesine girip onun adına tercihler yapan sanığın eylemi nedeniyle hükmolunan cezasının sitenin kamu kurumuna ait olması nedeniyle TCK.nun 244/3. maddesi gereğince arttırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Sabıkasız olan sanık hakkında, 5728 sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik CMK.nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması husu- sunda, sanığın ceza verildiği takdirde CMK.nun 231. maddesinin uygulanmasını kabul ettiğine ilişkin beyanı, katılanın herhangi bir zarar giderim talebinin olmadığı ve dosyaya yansımış bir zararın da bulunmadığı anlaşılmakla; sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, “sanığın katılan tarafın zararını gidermediği ve uygu- lanmasını kabul etmediğinden” bahisle yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Yasaya aykırı, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygu- lanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 22.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla