Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/12657 E. , 2014/10185 K.

Cevapla
kararara
Onaylı Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/12657 E. , 2014/10185 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/12657 E. , 2014/10185 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2013/18938
MAHKEMESİ : Kayseri 6. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 10/09/2012
NUMARASI : 2010/113 (E) ve 2012/1018 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanıklar O.. Ç.. ve H.. B..'in katılana ait banka kartını huku- ka aykırı biçimde ele geçirme eyleminden mahallinde gereğinin ifası mümkün görülmüş- tür.
Sanıklar H.. B.. ve O.. Ç.. haklarında yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:
1- Sanık N.. B.. hakkında, oluşa, dosya kapsamına ve sanığın aşa- malarda tutarlı, inkara yönelik ve aksi kanıtlanamayan savunmasına göre; mahkumiyete yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması karşısında, atılı suçtan beraati yerine yazılı biçimde mahkumiyetine karar verilmesi,
2- Sanıklar H.. B.. ve O.. Ç.. hakkında, aynı ATM cihazın- dan aynı zaman diliminde peş peşe işlem yaparak para çekmek şeklinde gerçekleşen ey- lemlerinin tek suç oluşturacağı ve zincirleme suç koşullarının gerçekleşmediği gözetil- meden, TCK.nun 43. maddesi uyarınca cezalarının arttırılması suretiyle fazla ceza tayini,
Yasaya aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş ol- duğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 22.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla