Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/17247 E. , 2014/10323 K.

Cevapla
kararara
Onaylı Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/17247 E. , 2014/10323 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/17247 E. , 2014/10323 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2011/276565
MAHKEMESİ : Çaykara Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 14/12/2010
NUMARASI : 2009/84 (E) ve 2010/95 (K)
SUÇ : Hakkı olmayan yere tecavüz ve genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde silahla ateş etme

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanıklar hakkında, orman vasıflı 101 ada no'lu parsele vaki tecavüz- den dolayı gereğinin mahallinde takdir ve ifası mümkün görülmüştür.

1- Sanık N.. Ö.. hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan kurulan hükme yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

28.02.2011 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ olunan hükmü, CMUK.nun 310. maddesinde belirtilen bir haftalık yasal süreden sonra 08.03.2011 günü temyiz eden sanığın vaki temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 317. maddesi gereğince oybirliğiyle (REDDİNE),

2- Sanıklar S.. K.., F.. A.., Y.. K.. ve H.. K..'nın genel güvenliği taksirle tehlikeye düşürme suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;

5271 sayılı CMK.nun 231/12. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar itiraza tabi olup temyiz yasa yoluna başvurulması olanaklı bulunmadığından; genel güvenliği taksirle tehlikeye düşürme suçundan kurulan hükme ilişkin sanıkların temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi gereğince oybirliğiyle (REDDİNE), mercide yanılma nedeniyle CMK.nun 264. maddesi gözetilerek sanıkların isteminin itiraz olarak kabulü ile gereğinin mahallinde yerine getirilmesine,

3- Sanıklar S.. K.., F.. A.., M.. A.., Y.. K.. ve H.. K..'nın hakkı olmayan yere tecavüz suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz talebinin incelenmesine gelince;

Suç tarihinde yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere göre 5841 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154/1. maddesi uyarınca sanıklar hakkındaki suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olması karşısında; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ve 254. maddeleri gereğince uzlaşma girişiminde bulunulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan başka yönleri incelenmeksizin hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 22.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla