Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2014/3432 E. , 2014/10316 K.

Cevapla
kararara
Onaylı Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2014/3432 E. , 2014/10316 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2014/3432 E. , 2014/10316 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2013/187313
MAHKEMESİ : Akyazı Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 11/04/2013
NUMARASI : 2013/80 (E) ve 2013/122 (K)
SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanan kanıtlara, hükmün dayandığı gerekçe ve takdire göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak:

1- Dairemizin süregelen yerleşmiş uygulamasına göre, iş yerinde bulun- durulan mermi sayısının 1-50 adet olması halinde eylemin 6136 sayılı Yasanın 13. maddesinin 4. fıkrasına, 51-250 adet olması halinde aynı maddenin 3. fıkrasına uygun bulunacağı gözetilerek ele geçirilen 78 adet merminin tamamı patlatılarak kaç tanesinin sağlam olduğu tespit olunup sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, 3 adet merminin patlatılmasıyla yetinilerek eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- 01.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5739 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle 5237 sayılı TCK.nun 50/6. madde ve fıkrasında yer alan "yaptırım" ibaresinin "tedbir" olarak değiştirilip, 5275 sayılı CGTİK.nun 106. maddesinin 4. ve 9. fıkralarının yeniden düzenlenip, 10. fıkrasının da yürürlükten kaldırılması karşısında, infazda yetkiyi kısıtlayacak şekilde, hapisten çevrilen adli para cezasının ödenmemesi halinde hapis cezasının kısmen veya tamamen infaz edileceğinin ihtarına karar verilmesi,

3- Bozma öncesi verilen ve yalnız sanık tarafından temyiz edilen 24.06.2010 tarihli hükümde, sanığa tayin olunan hapisten çevrili adli para cezasının 24 eşit taksitte ödenmesi hükmedildiği halde, bozma sonrası verilen hükümde hapisten çevrili adli para cezasının 20 eşit taksitte ödenmesine karar verilmek suretiyle kazanılmış hakkın ihlal edilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş oldu- ğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygu- lanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 22.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla