Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2014/4392 E. , 2014/10510 K.

Cevapla
kararara
Onaylı Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2014/4392 E. , 2014/10510 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2014/4392 E. , 2014/10510 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Mühürde sahtecilik ve elektrik enerjisi hakkında hırsızlık
HÜKÜM : Mühürde sahtecilik suçundan beraatine,
Elektrik enerjisi hakkında hırsızlık suçundan ceza verilmesine yer olmadığına,

Gereği görüşülüp düşünüldü:
Mühür bozma suçundan 07.04.2010 tarihinde verilen beraat hükmüne yönelik katılan vekilinin 03.05.2010 günlü temyizi ile karşılıksız yararlanma suçundan 04.09.2012 tarihinde verilen ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karara yönelik C.Savcısının 13.09.2012 günlü temyizi ile katılan vekilinin 10.10.2012 günlü temyizlerinin incelenmesinde;
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri karşısında; sanığa yüklenen suçların yasa maddesinde öngörülen cezalarının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehe olan 765 sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2. maddelerinde belirlenen 7 yıl 6 aylık dava zamanaşımının suç tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış ve katılan vekilinin ve C.Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle sair yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), ancak; yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta anılan yasanın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan sanık hakkında açılan kamu davalarının gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle 765 sayılı TCK.nun 102/4, 104/2 ve CMK.nun 223. maddeleri gözetilerek (DÜŞÜRÜLMESİNE), 24.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla