Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/15244 E. , 2014/10455 K.

Cevapla
kararara
Onaylı Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/15244 E. , 2014/10455 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/15244 E. , 2014/10455 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve hırsızlık
HÜKÜM : Hükümlülük

Gereği görüşülüp düşünüldü:
I- Sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Sanığın, hırsızlık suçunun konusunu oluşturan kredi kartını mağdura iade ettiğine ilişkin dosya kapsamında herhangi bir belge veya beyanı olmadığından, tebliğnamedeki bozma düşüncesine kısmen iştirak edilmemiştir.
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanık müdafiinin, yerinde görülmeyen temyiz itirazları yerinde görülmediğinedn reddiyle hükmün oybirliğiyle (ONANMASINA),
II- Sanık hakkında başkasına ait kredi kartının kötüye kullanılması suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesine gelince;
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak:
Sanığın kısa kararın açıklandığı 13.06.2011 tarihli celsede suçunu ikrar ederek, katılanın zararını gidermek istediğini beyan etmesi, katılanın hükümden sonra ibraz ettiği dilekçede, sanığın hükümden sonra 27.06.2011 tarihinde tüm zararını gider diğinden bahisle şikayetini geri aldığını belirtmesi karşısında; sanığa, katılanın zararını gidermesi için uygun bir süre verilerek sonucuna göre 5237 sayılı TCK.nun 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık koşullarının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, duruşmaya son verilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 24.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla