Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/11756 E. , 2014/10417 K.

Cevapla
kararara
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/11756 E. , 2014/10417 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/11756 E. , 2014/10417 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve dolandırıcılık
HÜKÜM : Dolandırıcılık suçundan hükümlülük ve erteleme,
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan hükümlülük,


Gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçundan kurulan hükme yönelik incelemede,
Sanığa hükmolunan adli para cezasının belirlenmesine esas gün sayısı hükmün gerekçesine uygun olarak alt sınırdan uzaklaşılarak belirlendiği halde hapis cezasının alt sınırdan belirlenmesi ve fiil sayısı, zararın ağırlığı gözetilerek TCK.nun 43/1. maddesi uyarınca daha fazla oranda artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanık müdafiinin, bir nedene dayanmayan temyiz itirazı yerinde görülmediğinden reddine, ancak:
5237 sayılı TCK.nun 53. maddesi uygulanmasında sanığın maddenin 1. fıkrasında sayılan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, bu yoksunluğun kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesi-
ne kadar, diğer hakları yönünden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar sürmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan hükümden 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümler çıkarılarak yerine "TCK.nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 1. fıkranın (c) bendinde yazılı sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet hakkından, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverme tarihine, 1. fıkrada yazılı diğer haklardan ise 2. fıkra gereğince cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına" yazılmak suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün oybirliğiyle (DÜZELTİLEREK ONANMASINA),
2- Dolandırıcılık suçundan kurulan hükme gelince;
27.07.2011 tarihli kısa karara gerekçeli kararın hüküm fıkrasında yer verilmemesi ve kısa kararda sanığa hükmolunan hapis cezası ertelendiği halde gerekçeli kararda cezanın ertelenmediği açıklanmak suretiyle hükmün karıştırılması,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 24.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla