Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2014/816 E. , 2014/10422 K.

Cevapla
kararara
Onaylı Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2014/816 E. , 2014/10422 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2014/816 E. , 2014/10422 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2014/1859
MAHKEMESİ : Mersin 1. Çocuk Mahkemesi
TARİHİ : 29/06/2010
NUMARASI : 2010/111 (E) ve 2010/386 (K)
SUÇ : İftara ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Gereği görüşülüp düşünüldü:

I- İftira suçundan kurulan hümün incelenmesinde;

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:

1- TCK.nun 267/2. maddesinin uygulanması bakımından katılan A.. D..'ın, suça sürüklenen çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2006/311 esas, 2006/367 karar sayılı dosyasının ve R.. Ç.. hakkında cinsel istismar suçundan bir soruşturma yapılıp yapılmadığı araştırı- larak getirtilip incelenmesi, bu dosyayı ilgilendiren deliller ve suça sürüklenen çocuğun katılan A.. D.. aleyhinde verdiği ifade tutanakları dosya içerisine alınıp sonucuna göre suça sürüklenen çocuğun maddi eser ve delil oluşturup oluşturmadığı belirlendikten sonra bir karar verilmesi gerekirken, ne şekilde maddi eser ve delil uydurulduğu kararda açıklanmadan yazılı şekilde karar verilmesi,

2- Suça sürüklenen çocuk müdafiinin lehe hükümlerin uygulanması yö- nündeki talebinin TCK.nun 62. maddesinin de kapsadığı gözetilmeden, bu hususta bir karar verilmemesi,

Yasaya aykırı, suça sürüklenen çocuk müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gere- ğince oybirliğiyle (BOZULMASINA),
II- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükme gelince;

Suç tarihi itibariyle 12 yaşını doldurup 15 yaşını doldurmayan suça sürük- lenen çocuğa yüklenen suçun yasa maddesinde öngörülen cezalarının türü ve üst sınırı itibariyle 5237 sayılı TCK.nun 66/1-e, 66/2 ve 67/4. maddelerinde belirlenen 6 yıllık dava zamanaşımının suç tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış ve suça sürüklenen çocuk müdafiilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), ancak; yeni- den yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta anılan Yasanın 322. maddesinin ver- diği yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan suça sürüklenen çocuk hak- kında açılan kamu davasının gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle 5237 sayılı TCK.- nun 66/1-e, 66/2, 67/4 ve CMK.nun 223. maddeleri gözetilerek (DÜŞÜRÜLMESİNE), 24.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla