Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/11238 E. , 2014/10418 K.

Cevapla
kararara
Onaylı Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/11238 E. , 2014/10418 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/11238 E. , 2014/10418 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 11 - 2011/405637
MAHKEMESİ : Nizip 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 28/09/2011
NUMARASI : 2007/317 (E) ve 2011/1184 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Gereği görüşülüp düşünüldü:

TCK.nun 245/2. maddesinde düzenlenen sahte kredi kartı bulundurma ve TCK.nun 245/3. maddesinde düzenlenen sahte kredi kartı kullanma fiillerinin ayrı ayrı suçları oluşturması nedeniyle TCK.nun 245/2. maddesine aykırı davranmak suçundan gereğinin mahallinde takdiri mümkün görülmüştür.

Sanığın C.. S.. D.. NA. adlı yabancı bankaya ait ................. no.lu kart bilgilerinin kopyalanması suretiyle üretilmiş kredi kartı ile Gaziantep ilinde alış veriş yaptığı, aynı bankaya ait ................, ..............., ................ numaralı kartlarla Bozova ilçesinde alış veriş yapmaya çalıştığı, bu eylemleri nedeniyle Bozova Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2006/203 esas, 2010/147 karar sayılı dosyası ile yargılanarak mahkumiyetine karar verildiği, dosyamıza konu eyleminin ise C.. S.. D.. NA. adlı yabancı bankaya ait ................ no.lu kredi kartını Nizip ilçesinde kullanması olduğu anlaşılmakla sahte oluşturul- muş banka veya kredi kartı ile ATM cihazından para çekme ya da alışveriş yapma eylemlerinde mağdurun, kredi ya da banka kartı üreten banka veya finans kuruluşu olması nedeniyle, kartı çıkaran banka sayısınca ve aynı bankaya ait birden fazla kopyalanmış kart kullanılması ya da aynı kartın değişik zamanlarda kullanılması halinde zincirleme şekilde TCK.nun 245/3. madde ve fıkrasında düzenlenen suçun oluşacağı gözetilerek, sanık hak- kında Bozova Asliye Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasının bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dosya içerisine konulması, tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanma koşullarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekirken, eksik araştırmayla yazılı biçimde hü- küm kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş oldu- ğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygu- lanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 24.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla