1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/20113 E. , 2014/10340 K.

Gönderilme zamanı: 05 Kas 2020 02:27
gönderen kararara
8. Ceza Dairesi 2013/20113 E. , 2014/10340 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 15 - 2012/220017
MAHKEMESİ : Havza Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 06/12/2011
NUMARASI : 2011/76 (E) ve 2011/97 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahke- menin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre C.Savcısının yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak:
1- TCK.nun 245/1. maddesinde düzenlenmiş olmasına rağmen hapis ceza- sı yanında adli para cezasına hükmedilmemesi,
2- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 1. fıkranın (c) bendinde yazılı sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet hakkından, vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverme tarihine, 1. fıkrada yazılı diğer haklardan ise 2. fıkra gereğince cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 24.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.