1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2014/3184 E. , 2014/10396 K.

Gönderilme zamanı: 05 Kas 2020 02:26
gönderen kararara
8. Ceza Dairesi 2014/3184 E. , 2014/10396 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2013/191761
MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 28. Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 26/03/2013
NUMARASI : 2011/858 (E) ve 2013/274 (K)
SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:

Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5728 sayılı Kanunun 562. maddesiy- le değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi ve bu maddenin 6. fıkrasına 25.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 sayılı Yasanın 7. maddesi ile eklenen cümle de gözetilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması hususunun karar yerinde tartışılmaması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş oldu- ğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygu- lanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 24.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.