Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/12996 E. , 2014/10392 K.

Cevapla
kararara
Onaylı Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/12996 E. , 2014/10392 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/12996 E. , 2014/10392 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2013/9622
MAHKEMESİ : Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/11/2012
NUMARASI : 2012/616 (E) ve 2012/993 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması


Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık hakkında hırsızlık suçundan gereğinin mahallinde takdir ve ifası mümkün görülmüştür.

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:

1- Kovuşturma aşamasında mağdurun tüm zararını gideren sanık hakkın- da TCK.nun 168. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

2- Temel ceza tayin olunurken hapis cezası alt sınırdan tayin olunduğu halde, aynı gerekçeyle adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının alt sınırdan uzak- laşılarak belirlenmesi suretiyle çelişkiye neden olunması,

3- 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesi uygulanmasında sanığın maddenin 1. fıkrasında sayılan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, bu yoksunluğun kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesi- ne kadar, diğer hakları yönünden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar sürme- sine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

4- Sanık hakkında TCK.nun 43/1. maddesinin uygulanması sonucu bulu- nan 3 yıl 9 ay hapis cezasından TCK.nun 62. maddesi uyarınca indirim yapılırken 3 yıl 1 ay 15 gün yerine, 3 yıl 1 ay 20 gün hapis cezasına hükmedilmek suretiyle fazla ceza tayini,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş oldu- ğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygu- lanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 24.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla