Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/13032 E. , 2014/10391 K.

Cevapla
kararara
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 37542
Kayıt: 28 Şub 2012 14:30

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/13032 E. , 2014/10391 K.

Mesaj gönderen kararara »

8. Ceza Dairesi 2013/13032 E. , 2014/10391 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 8 - 2013/8094
MAHKEMESİ : İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21/06/2012
NUMARASI : 2012/906 (E) ve 2012/1030 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Katılanın, F.. ve H.. bankasına ait kartlarının hatalı şifre nedeniyle bloke olduğunu, cüzdanında Y.. K.., G.. ve İ.. Bankasına ait kartlarının da bulunduğunu beyan etmesi karşısında; olay günü katılanın cüzdanında bulunan tüm kartlar ve ait oldukları bankalar tespit edilip olay tarihinde bu kartlardan hangilerinin kul- lanılmaya çalışıldığı kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlendikten sonra sanığın huku- ki durumunun tayini gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi,
2- Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olan TCK.- nun 53. maddesindeki hak yoksunlukların uygulanmasına karar verilmemesi,
3- Tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında TCK.nun 58. madde- sinin uygulanmaması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş oldu- ğundan ceza miktarı ve tekerrür bakımından kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. ve 326. maddeleri gereğince (BOZULMASINA), 24.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla