Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

İcra hukuk mahkemesi davalının iki haftalık süre içinde cevap vermemesi

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...
Cevapla
Huse3333
Site Üyesi
Mesajlar: 18
Kayıt: 08 Oca 2018 09:49

İcra hukuk mahkemesi davalının iki haftalık süre içinde cevap vermemesi

Mesaj gönderen Huse3333 »

iyi günler. Bankanın uyguladığı tüketici kredisi icra faizini TBK M88 VE M120 maddeleri gereği icra hukuk mahkemesine şikayet ettim. şikayet dilekçem kabul edildi. Tensip zaptını aşağıda belirttim. davalı iki haftalık süre geçmesine rağmen cevap vermedi.
cevap vermemesi nasıl nir sonuç çıkartır. cevap vermemesi lehime bir durummudur?

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-6100 sayılı HMK'nun 119. maddesinde düzenlenen unsurları taşıdığı tespit edilen dilekçenin kabulüne,
2-2004 sayılı İİK'nun 16. ve 82. maddesi uyarınca, dilekçenin, icra dairesi işlemine karşı şikayet dilekçesi olarak kabulüne,
3-2004 sayılı İİK'nun 18/1. maddesi gereği şikayet basit yargılama usulüne tabi olduğundan, şikayet yargılamasının 6100 sayılı HMK'nın 316 ila 322 maddeleri uyarınca yürütülmesine,
4-6100 sayılı HMK'nın 122. maddesi gereğince dava dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin takip alacaklısına tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, çıkarılacak tebligatta;
a-6100 sayılı HMK'nın 317. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta süre içinde mezkur kanunun 129. maddesi uyarınca cevap dilekçesini sunması,
b-6100 sayılı HMK'nın 318. maddesi uyarınca dilekçeleri ile birlikte, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermek zorunda oldukları,
c-Delillerin bildirilmesi halinde, aynı iki haftalık süre içinde, 6100 sayılı HMK'nın 324. maddesi gereğince başka yerlerden getirtilecek deliller için gerekli olan 50,00 TL delil avansını mahkeme veznesine yatırmak zorunda olduğu, aksi halde bu delilin ikamesinden vazgeçilmiş sayılacağı,
ç-Delil bildirilmemiş ise delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağı, hususlarının ihtarına,
5-6100 sayılı HMK'nın 126/4. Maddesi gereğince cevap dilekçesinin ve eklerinin bir örneğinin şikayet edene tebliğine,
6-2004 sayılı İİK'nın 18/3. maddesi uyarınca ilgili icra dairesinden şikayete konu işlem hakkındaaçıklama yapılmasının istenilmesine gerek olmadığına,
7-İcra ve İflas Kanunu (İİK)'nun 18/3 maddesi uyarınca şikayet edilen işlemin niteliği gereği duruşma açılarak yargılama yapılmasına,
8-Taraflara tensip zaptı ve hedef süre formu ekli duruşma gün ve saatini bildirir çağrı kağıdı çıkarılmasına, çıkarılacak tebligata 6100 sayılı HMK'nın 139. Maddesi gereğince " Sulh için gerekli hazırlıkları yapmaları; geçerli bir mazeretleri olmadan duruşmaya gelmedikleri ve gelen tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde, yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri; davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği; diğer tarafın gelmemesi veya gelip de davayı takip etmek istememesi halinde, 6100 sayılı HMK'nın 150 ve 320/4 maddeleri uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği" hususunun şerh düşülmesine,
9-6100 sayılı HMK'nın 139/4 maddesi gereğince; taraflara, dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amcaıyla gerekli açıklamayı yapmaları için, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre verilmesine, bu husususun verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin ihtarına,
10-Tarafların dayandığı delillerin toplanması hususunun dilekçeler aşamasının tamamlanmasından ve uyuşmazlık konusu vakıalar tespit edildikten sonra celbi hususunun değerlendirilmesine, masrafın gider avansından ya da 6100 sayılı HMK'nın 324. Maddesi gereğince delil avansından karşılanmasına,
Duruşmanın, mahkememiz duruşma günleri, tensip ara kararların olası ikmal süresi, mahkememiz derdest dosya sayısı gözönünde bulundurularak ******************** bırakılmasına tensiben karar verildi.


Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2676
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra ve İflas Hukuku
Konum: Virankaya

Re: İcra hukuk mahkemesi davalının iki haftalık süre içinde cevap vermemesi

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »


Cevap dilekçesi vermeyen davalı dava dilekçesindeki vakıaları İNKAR etmiş sayılır.
Lehinize veya aleyhinize bir durum yoktur.
Resim
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj