Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

TEMİNAT SENETLERİ HAKKINDA BİLİNENLER, BİLİNMEYENLER

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

TEMİNAT SENETLERİ HAKKINDA BİLİNENLER, BİLİNMEYENLER

Mesaj gönderen teoman »

Teminat senetleri hakkında bilinenler, bilinmeyenler


Hatırı sayılır bir kesim teminat senetinin ne olduğu ne işe yaradığı, ticaret kanunu, icra iflas ve borçlar kanununda ne gibi hükümleri olduğunu bilmiyor.


Bu sebeple ticari hayatta sıkça teminat senetleriyle karşılaşılıyor ve altına imza atılıyor. Bu senet yüzünden borç altında kalanlardan tutun da evine icra gelene kadar bir çok eve tabiri caizse ateş düşüyor.

Teminat seneti hakkında biraz bilgi vererek konuya başlayıp, hangi hallerde kullanıldığına ve nerede kullanılmaması gerektiğini örnekleriyle açıklamaya çalışalım.

Teminat seneti nedir ?

Türk ticaret kanununda ve borçlar hukukunda kıymetli bir evrak niteliği taşıyan belgeler arasında yer almayan teminat seneti sözleşme güvencesi çerçevesinde iş ve hukuk hayatında yaşam bulan önemli bir ticari, hukuki belgedir.

Bir anlaşma uyarınca işin, verilen sözün, mal veya hizmetin eksiksiz tamamlanacağını, taahhüdün sorunsuz yerine getirileceğini aksi taktirde şöyle bir sorumlulukla karşı karşıya kalacağını beyan eden tarafın imzaladığı şartlı-bedelli senete teminat seneti denir.

Ticari hayatta duyulan ve sık sık karşılaşılanın dışında aslında teminat senetleri bankalara kredi talebinde bulunanların alacak senetlerini (Borç seneti) teminat (Bir nevi kefil) olarak sundukları senetlerdir.

Teminat Seneti ile Borç Seneti arasındaki fark nedir?

Teminat seneti bir sözleşmeye güvence olarak ileri sürülen sözleşme konu olan iş eksik veya hiç yapılmazsa karşı tarafın zararnı tazmin etmek üzere karşılıklı menfaat ilkesine göre hazırlanmış güvence belgesidir.

Borç seneti herhangi para veya mal borcuna ilişkin vadesi, tutarı belirlenmiş tarafların bilerek, isteyerek vardığı anlaşma üzerine ödeme sözü niteliği taşıyan imzalı kıymetli evrak, bonodur.

Teminat seneti nasıl düzenlenir?

Öncelikle teminat senetlerinde olmazsa olmazı anlatarak konuya başlayalım. Teminat senetlerinde senetin teminat seneti olduğu açıkça belirtilmeli, senete atıf yapılmalı, ayrıca teminat senetine konu olan iş sözleşmesi de hazırlanıp her nüshalarının da taraflarda olması sağlanmalıdır.

Maddeler halinde sıralarsak:

1-) Senetin vade kısmına "Teminat Senetidir" ibaresi yazılmalıdır.
2-) Senetin ön yüzüne "Şu sözleşmeye konu olarak hazırlanmıştır " denilmeli,
3-) Senetin arka yüzüne (Ciro edilen bölüme) Hangi konu için teminat senetinin hazırlandığı özetlenmelidir.
4-) Özet kısmında "-şu,şu anlaşma üzerine bu teminat sözleşmesi hazırlanmıştır, sözleşme konusu tamamlandığında teminat senetinin hükümleri geçersizdir, ciro edilemez" notu borçlunun güvenliği açısından yazılması önemlidir.
5-) Rakamı yazılmayan, kısaca boş senete atılan imzalar borç doğursa da yasal değildir. Tarafların bilgisi halinde doldurulmalıdır. Alacaklı, işveren tarafından tutarı boş bırakılan senetler imza için talep edilemez. Boş bırakılıp sonradan doldurmak aynı zamanda suçtur.

Yukarıdaki ana şartlar dışında hazırlanmış teminat senetleri ya bildiğimiz borç doğuran senetlerdir ya da geçersizdir.

Teminat Senetine Örnek:
Resim
senet örnek

Yukarıdaki senet örneğinde normal borç senetinden teminat seneti hükmü kazanması için bu belge üzerinde bazı eklemeler yapmak gerekecektir. Hiçbir bilgi yer almasa bile fatura, makbuz, ayrıntılı sözleşmelerle ispat kısmen mümkün olsa da borçlunun kendini sadece anlaşma yaptığı konu ile ilgili sorumluluğunu sınırlandırma asıl amaç olmalıdır.

Ön yüzde sol tarafta gösterilen yere teminat senetinin konusu hakkında kısa bir not düşebilirsiziniz. Mesela:

İş bu bono, XX araç satışından kalan bakiyenin XX TL'lik vadesi ödendiğinde aracın tesliminin gerçekleşeceğini gösteren teminat senedidir.

Ön yüzden ayrıca arka tarafa (ciro edilen kısım) - "Bu senet XXX iş akit sözleşmesinde taraflardan XXX kişinin yükümlü olduğu ileri belirtilen zamanda belirtildiği şekilde yapılacağına dair teminat olarak düzenlenmiştir. İçeriği dışında kullanılamaz, devredilemez, sözleşme dışı işlemlerde ve sözleşmenin tamamlandığı anda geçersizdir" şeklinde ibare eklenmelidir.

Sadece senet üzerinde "Teminat Senetidir" ibaresi yeterlimidir?

Senet üzerine yazılacak olan bu ibare tek başına seneti teminat seneti olma hüvviyetini kazandırmaz. Teminat Senetidir, Devredilemez, Ciro edilemez ibareleri tek başına geçersiz, hiç yazılmamış kabul edilir.

Gerek mahkemeler, gerekse yargıtay senete konu olan anlaşmanın hükümlerini ararlar. Ayrıntılı bilgi verilmişse yargıtayın teminat seneti olarak kabul ettiği kararlar mevcut olsa da detaylı bir sözleşmenin seneti işaret eden maddelerin varlığı en önemli delil ve ispat yoludur.

Burada önemli olan husus; bedeli ödendiği halde tahsile konulan teminat senetlerinin ödendiğine ilişkin delil sunulabilme olanağının bulunması konusudur. Yapılan ödemelerle ilgili tahsil makbuzu, fatura, banka dekontu çok önemlidir.

Tek Taraflı Menfaat Doğuran Teminat Senetleri :

Tek taraflı menfaat doğuran T. Senetlerine genelde iş başvuruları, iş sözleşmeleri, kira, alım satım ve devir işlemlerinde yapılan T. senetlerinde ciro olaylarında karşılaşılmaktadır.

Borçlunun rızası dışında müeyyideler içeren teminat senetlerinde ciro veya icra yoluyla tahsillerde menfi tespit davasıyla senetin sorumluluğu dava konusu edilerek geçersiz hale detirilebilir. Diğer bir husus, senette ve arkasında teminat olduğunu ileri sürebilecek delil ve senet dışında teminat senetini işaret eden ayrı bir sözleşmenin varlığının ispatı yeterli olacaktır.

Teminat Senetlerinde İcra takibi ve Haciz işlemleri:

Alacaklı açısından Teminat Seneti:

Mesela Bir firmadan 100 adet ticari mal sipariş ettiniz. Parasını peşin ödemeniz gerekti. Ve siz malın istediğiniz ölçüde ve kalitede olması, eksik, bozuk olması durumunda kendinizi güvence altına almak için senet imzalattınız. Karşı taraf ise senetin sipariş edilen mallar için belirtilen zamanda, şekilde ve kalitede olmak koşulu ile teminat seneti olduğu notunu düşerek seneti imzaladı.

Mallar istenilen zamanda gelmedi üstelik kalitede de sıkıntı var. İade talep ettininiz, değiştiririz dediler. Bunu da yapmadılar...

Alacaklı için Sonuç: Elinizde mal sipariş ve teslim formları, varsa fatura, tahsilat makbuzu ile teminat senetinin karşılığı gelen tutarın tahsilini yargı yoluyla isteyebilirsiniz.

Borçlu Açısından Teminat Seneti:

A firmasından mal aldınız ya da hizmet anlaşması yaptınız. Bedeli tamamlandığı halde karşı firma anlaşmaya uyarınca hazırlanmış teminat senetini tahsil için icraya vermiş, başkasına ciro etmiş olabilir...

Burada ilk olarak menfi tespit davası açılarak borcun aslında nereden kaynaklandığını ispat etmeniz gerekiyor. Haciz işleminde eşyanızı veya mallarınızı kurtarabilmek, durdurma yapabilmek için belli bir oranını %30 civarı yatırarak haczi bir süre dondurup zaman kazanmalısınız. Ayrıca senetin bağlı olduğu sözleşmeyi delil olarak sunarak bunun kambiyo alacağı niteliğinde değil, şartları olan bir akitten kaynaklanan güvence bedeli olduğunu elinizdeki sözleşme, tahsil makbuzları ve faturalarla ispat etmeniz çok kolaydır.

İş Başvurularında Teminat Seneti

İş başvurularında ve iş sözleşmelerinde imzalanan/imzalatılan sözleşmelerde de durum pek farklı değildir. Bu gibi sözleşmelerde işverenin talep ettiği teminat adı altındaki senetlere bağlı iş akdinden kaynaklanan bir senet olması sağlanmalı, bu akdin nüshasının bir örneği işçide de bulunmalıdır. İşten ayrılma, kovulma, hastalık, kaza gibi durumlarda firmaların seneti icraya, tahsile vermesi sık karşılaşılan bir durum olsa da aslında tek taraflı menfaat doğuran sözleşme vasfı taşıdığından hukuksuz bir işlemdir. Burada borçlunun bunu ispat etmesi yükümlülüğü doğmakta mahkemede ispat ettiği takdirde uğradığı maddi ve manevi zararı tazmin-talep hakkı da bulunmaktadır.

Sözün özü firmaların verdiği işi, malı ve sorumluluğu güvence altına almak için talep ettikleri teminat sözleşmeleri karşılıklı iyiniyet ve açıklık ilkeleri var oldukça hukuka uygun, tek taraflı olduğunda ise hukuksuz bir işlemdir.

İşe başlarken dikkat edilmesi gerekenler:

Sizden imza atmanızı istedikleri senetin miktarı yazılı olmalı, teminat seneti olduğu açıkça belli olmalı ve ayrı bir sözleşmede teminat senetinin geçerlilik koşulları yazılı olup önce okunup bir nüshası sizde kalacak şekilde imza atmalısınız.

Sözleşme var, teminat diye teminat seneti işaret edilmemiş, belirtilmemiş, imzalatılan senette vade yazılmışsa bu iyiniyetin istismarı niteliğine girme tehlikesi arz etmektedir.

Bu şartlar haiz olduğu müddetçe teminat senetleri borç seneti hükümleri taşımamakla beraber senetin devri, cirosu da mümkün değildir.

Senetlerde Haciz, Ödeme Emri gelirse ne yapmalı?

1-) Borcunuzda, borç miktarında borçlunun itirazı yoksa 10 gün içinde ödeme yapılmalı,
2-) Senetteki şekil şartları borçlunun rızası dışında hazırlanmış, imza kendisine ait değilse 5 gün içinde,
3-) Takibin dayanağı kambiyo senedi niteliklerine haiz değilse 5 gün içinde,
4-) Borca konu olan bononun tutarının itfa (ödeme), zamanaşımı inkar varsa yine 5 gün içinde dilekçeyle icra mahkemesine başvuru yapılmalıdır.
İmza itirazınını reddi (haksız yere inkar) halinde %10 ek ceza hükmü uygulanır.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
puydome
Site Üyesi
Mesajlar: 23
Kayıt: 13 Eyl 2017 09:29

Re: TEMİNAT SENETLERİ HAKKINDA BİLİNENLER, BİLİNMEYENLER

Mesaj gönderen puydome »

Peki teminat senedi olarak verilen bonuyu karsi taraf kambiyo senedi olarak kullandi ve icraya basvurdu, daha sonra bu verilen senedin baska bir aracilik isi adina aldigina beyaninda bulundu ve aracilik yaptigi ikrar etti (teminat senedini icraya veren kisi) kendisinin aracilik ettigi ve borclu olarak gostermeye calistigi 1. alacakliyada verdigi senedin teminat senedi oldugunu beyan ettigine gore, bu ikrarlar uzerine teminat senedine karsi borclusu olarak gorunen kisinin davasinda ek delile gerek varmidir.

Bir baska deyisle; teminat senedini icraya veren simsar ben bunu su is icin araci oldugum ve bu aracilik icin mal aldigim yere teminat senedi verdim. verdigim teminat senedini odemek zorunda kaldigim icin 3. kisinin bana verdigi senedi kullandim denilmekte. Otomatikman verilen senet teminat seneti durumunda dusmezmi, ve teminat senedine karsilik alinan senet teminat senedi niteliginde oldugunun ikrari edilmis olmaz mi ?
Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2676
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra ve İflas Hukuku
Konum: Virankaya

Re: TEMİNAT SENETLERİ HAKKINDA BİLİNENLER, BİLİNMEYENLER

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

Evet. İkrar edilmiş olur.
Resim
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj