Mükerrir olarak alınan cezadan sonra yeniden ceza gelirse

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı, İnfazın Ertelenmesi, Denetimli Serbestlik, Koşullu Salıverilme, Adli Sicil (Sabıka) ve Arşiv Kaydı, GBT, Özel veya Genel Af, Ceza İnfaz Kurumları, Özel İnfaz Çeşitleri, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma...
Cevapla
Aze16
Yeni Üye
Mesajlar: 6
Kayıt: 02 Mar 2022 02:37

Mükerrir olarak alınan cezadan sonra yeniden ceza gelirse

Mesaj gönderen Aze16 »

tibbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde kasten yaralama suçunu isledigi tüm dosya kapsamindan anlasilmakla; TCK'nun 61. Maddesi geregince suçun islenis biçimi, suçun islenmesinde kullanilan araçlar, suçun islendigi zaman ve yer, sug konusunun önem ve degeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin agirhgi, sanigin kasta dayah kusurunun agirhgi, failin güttügü amaç ve saik dikkate alinarak eylemine uyan TCK'nun 86/2 maddesi geregince saniga verilen cezanin mükerrir olmasi sebebi ile TCK'nun 58/3 maddesi geregince zorunlu olarak hapis cezasi tercih edilmek sureti ile takdiren 4 AY HAPIS CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,
17-Magdur sangin eylemini esine karsi gerçeklestirmesi sebebi ile cezasindan TCK'nun 86/3.a
maddesi geregince 1/2 oraninda artirim yapilarak 6 AY HAPIS CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,
18-Magdur sanklar arasinda yasanan somut olayda ilk haksiz hareketin kimden geldiginin
belirlenememesi ve bu durumun magdur sanık lehine yorumlanmasi ile eylemini haksiz tahrik altinda gerçeklestirdiginini kabulü ile cezasidan TCK'nun 29/1 maddesi geregince takdiren 1/4 oraninda indirim yapilarak 4 AY 15 GUN HAPIS CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,
19-Magdur sanigin sabika kaydina yansiyan olumsuz geçmisi ve kisilik yapisi gözöne
alindiginda lehine takdiri indirim yapilmasini gerektirir bir sebep görülmediginden cezasindan TCK'nun 62/1 maddesi geregince indirim yapilmasina takdiren YER OLMADIGINA,
20-Mahkememizin 2021/432 esas 2022/100 karar sayih basit yargilama usulüne
göre verilen hükme magdur sank tarafindan itiraz edilmis olmakla, CMK'nun 251/3 maddesi uyarica magdur sanga verilen cezadan indirim yapilmasina YER OLMADIGINA,
21-Magdur sank hakkinda baskaca yasal, takdiri artirim veya indirimuygulanmasina YER
OLMADIGINA,
22-Magdur sank hakkinda verilen hapis cezasinin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarihli
Resmi Gazete'de yayimlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayil1 karar ile iptal edilen hükümleri ile 14/04/2020 tarihinde kabul edilen ve 15/04/2020 gün ve 31100 sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge giren 7242 sayih Kanun'un 10. maddesi ile yapilan degisikligin gözetilerek hakkinda 5237 sayih TCK'nun 53/1-2-3. Maddelerinin tatbikine,
23-Magdur Sangin sabika kaydinda mevcut tekerrüre esas sabika kaydinin bulunmas1 dolayis1
ile yasal engel sebebi ile hakkinda CMK'nin 231/6-a. Maddesi geregince hükmün açiklanmasmin geri birakilmasina YER OLMADIGINA ve TCK'nin 51 maddesi geregince ertelenmesine YER OLMADIGINA, sank hakkinda zorunlu olarak hapis cezasi seçilmis olmasi sebebi ile TCK'nin 50/2. Maddesi geregince TCK'nun 50, 52 maddeleri geregince hapis cezasinin adli para cezasi veya diger seçenek yaptirmlara çevrilmesine YER OLMADIGINA,
24-Magdur Sangin Antalya 18. Asliye CezaMahkemesinin:
u-ro?karar
17/12/2020 tarih sayih ilami ile verilmis 11 ay 20 gün hapis cezasia dair kararin
= tarihinde
kesinlestigi ve böylece kesinlesme tarihinden itibaren 3 yil geçmeden dosyamiza konu suçu isledigi, böylece TCK nin 58/2-b maddesi geregince mükerrir oldugu anlasildigindan mükerrir olan sanik hakkinda verilen cezanin TCK'nin 58/6-7. maddesi geregince mükerrirlere Özgü infaz rejimine göre infaz edilmesine ve cezanin infazindan sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasina,
Dair, taraflarn yoklugunda, verilen hükmün tebliginden itibaren 7 gün içerisinde bizzat
mahkeme kalemine müracaatla sözlü beyanin zabit katibi tarafindan tutanaga gecirilmesi veya mahkememize verilecek dilekçe ya da ilgilinin bulundugu yer Asliye Ceza Mahkemesi arachgryla mahkememize gönderecegi dilekçe ile,
Hapis cezas1 yönünden Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafi mümkün olmak üzere
HAGB karan yönünden Antalya Nöbetçi Agir Ceza Mahkemesine itiraz1 mümkün olmak.


Bu şekilde ceza geldi ama farklı tarihte işlenen yüne eşe karşı basit yaralama hakaret tehdit suçlamasından Aralık ayında da mahkememiz var oradan ne ceza çıkacak bilmiyorum ama şuan bu aldığım cezayla girdi çıktı olur mu olursa diğer cezayı aldığımda infazım yanar mı ?


Artemis10
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 158
Kayıt: 14 Mar 2019 22:43

Re: Mükerrir olarak alınan cezadan sonra yeniden ceza gelirse

Mesaj gönderen Artemis10 »

tam yatar ve kapalı başka caresi yok gecmıs olsun
Aze16
Yeni Üye
Mesajlar: 6
Kayıt: 02 Mar 2022 02:37

Re: Mükerrir olarak alınan cezadan sonra yeniden ceza gelirse

Mesaj gönderen Aze16 »

Ev hapsine çevirme ihtimali olur mu peki ? Şuan mükerrir olduğum yukarıda ki karar için istinafa gittik ama sonuç ne olur bilmiyorum
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj