Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2015/7184 E. , 2018/638 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544109
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2015/7184 E. , 2018/638 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

1. Hukuk Dairesi 2015/7184 E. , 2018/638 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp d��şünüldü;

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkin olup mahkemece, mirasbırakanın davacılar ile beşeri ilişkilerinin diğer mirasçı davalılara göre daha kötü olduğu, taşınmazların kısa zaman içerisinde birden fazla el değiştirdiği, bu el değiştirmelerden bazılarının yeniden önceki malike dönme şeklinde olduğu, taşınmazların satış tarihi itibariyle tapudaki satış fiyatı ile gerçek değeri arasında farklılık bulunduğu gerekçeleriyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm 284 sayılı parsel dışındaki taşınmazlar yönünden temyiz edilmiştir.
Mirasbırakanın 17.01.2006 tarihinde öldüğü, geriye mirasçı olarak çocukları ..., ..., ..., ... ve ... ile ölen ..., ... ve ... mirasçılarının kaldığı kayden sabittir.
Toplanan delillerden ve tüm dosya içeriğinden; 1834 parsel sayılı taşınmazın 1/4 payı murise aitken 31/10/2001 tarih ve 3848 yevmiyeli işlem ile ...'ye 1.000,00TL bedelle satış suretiyle temlik edildiği, 33 ve 284 parsel sayılı taşınmazlar mirasbırakan ... adına kayıtlı iken 284 parsel sayılı taşınmazın 200,00TL bedelle ...'ye, 33 parsel sayılı taşınmazın 200,00TL bedelle ...'ye yine satış suretiyle devredildiği, 423 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 172/462 payı mirasbırakan ... adına kayıtlı iken 500,00TL bedelle ...'ye aktarıldığı, 33 ve 423 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 172/462 payı ... tarafından 04.04.2005 tarihinde 1.000,00'er TL'den 2.000,00TL'ye ...'ya devredildiği, bilahare 33 parsel sayılı taşınmazın da 09/02/2007 tarihinde Mikail tarafından tekrar ...'ye iade edildiği, 284 parsel sayılı taşınmazın 29/03/2005 tarih ve ... yevmiyeli işlem ile ... tarafından ...'a satış suretiyle temlik edildiği, 1834 parsel sayılı taşınmazın 18/08/2006 tarih ve ... yevmiyeli işlem ile 1/4 payı ... tarafından ...'ye satıldığı, son hali ile taşınmazların davalılar adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.
Bilindiği ve TMK'nın 6. maddesi ve HMK'nın 190. Maddesinde düzenlendiği üzere herkes iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür.
Somut olayda, davacı iddiasını kanıtlar nitelikte bir delil ibraz edememiş, davalı tanıkları (tarafların kardeşleri ... ve ...) söz konusu işlemlerin gerçek satış olduğunu bildirmişlerdir. Bu durumda muvazaanın kanıtlandığından söz edilmesi olanaksızdır.
Hal böyle olunca 33 parsel sayılı taşınmaz ile, 423 ada 1 parsel sayılı taşınmazın172/462 payı ve 1834 parsel sayılı taşınmazın 1/4 payı bakımından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.
Davalıların bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile, hükmün açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 01.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla