Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

13. Hukuk Dairesi 2015/24499 E. , 2015/35209 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544109
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

13. Hukuk Dairesi 2015/24499 E. , 2015/35209 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

13. Hukuk Dairesi 2015/24499 E. , 2015/35209 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR


Davacı, emlakçı olduğunu, dava dışı...ın sahibi olduğu taşınmazların satılması için kendisine 07.08.2010 tarihli sözleşme ile yetki verdiğini, bu yetkiye istinaden davalı ... şirketinin yetkilisi olduğunu söyleyen ... ile bu taşınmazların satın alınması hususunda anlaşıldığını ve bu hususta alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek 09.12.2010 tarihli Gayrimenkul satış sözleşmesi düzenlendiğini ve satıcı.... ile ...şirketinin sahibi ....'nın katılımı ile 06.01.2011 tarihinde tapudan gayrımenkullerin satışının yapıldığını, ancak tellallık ücretinin ödenmediğini, ihtarname gönderdiğini, yine ödeme yapılmaması üzerine davalılar aleyhine icra takibinde bulunduğunu, davalıların haksız olarak takibe itiraz ettiğini ileri sürerek takibe vaki itirazın iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, yetki ve husumet itirazında bulunup davalı ...'nın davalı şirket nam ve hesabına hareket ettiğini gösterir herhangi bir beyanının olmaması, sözleşme üzerinde sonradan tahrifat ve imza ilavesi ile tahribat yapılması nedenleriyle davalı şirket hakkında husumet yokluğundan, davalı ... hakkında esastan ret kararı verilmesini dilemiştir.
Mahkemece, davanın davalı .... yönünden pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine, davalı ... yönünden açılan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davacının açtığı dava sonunda davanın reddine dair verilen karar, davacı ve davalılar tarafından temyiz edilmiş ise de Yargıtay 13. Hukuk dairesinin 2014/9040 esas, 2014/16733 karar sayılı 29.05.2014 tarihli bozma ilamı öncesinde 18.02.2014 tarihinde davacı ve davalı tarafın karşılıklı olarak anlaşıp Sulhname düzenledikleri görülmüştür. Davacı bozma sonrası yapılan yargılama sırasında bu sulhnameyi ibraz ederek, davalı ile anlaştıklarını davanın konususz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini talep etmiş, davalılar cebri icra baskısı altında bu sulhnamenin imzalandığını beyan etmiştir. H.M.K 'nun 313. ve devamı maddeleri uyarınca "Sulh, görülmekte olan bir davada, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek amacıyla, mahkeme huzurunda yapmış oldukları bir sözleşmedir." Sulh ilgili bulunduğu davayı sona erdirir ve kesin hüküm gibi sonuç doğurur. Sulh, feragat ve kabul davaya son veren taraf işlemidir. Mahkemece, davacının ibraz etiği 18.02.2014 tarihli İbraname ve Feragatname Protokolü değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazıla şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
2-Bozma nedenine göre davalıların temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına
SONUÇ: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, 2.bentte açıklanan nedenlerle davalıların temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde davacı ve davalılara iadesine, 02/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi..


Cevapla